សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

អ៉ីរ៉ង់កាត់ទោសប្រ ហារ ជី វិត សក ម្មជនប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ «ដោយ ការ ព្យួរ ក»

3

(តេហេរ៉ង់)៖ អាជ្ញាធរអ៉ីរ៉ង់នៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះ បានប្រ ហារ ជី វិតសក ម្មជនប្រឆាំងដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ឈ្មោះ រូហូលឡាហ៍ ហ្សាំ (Ruhollah Zam) ដែលធ្លាប់រស់នៅបែបនិរទេសខ្លួនក្នុងប្រទេសបារាំង។ នេះបើតាមការចេញផ្សាយ ដោយទូរទស្សន៍រដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ ដែលត្រូវបានដកស្រង់ដោយ CNA នៅរសៀលថ្ងៃសៅរ៍នេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទូរទស្សន៍រដ្ឋអ៉ីរ៉ង់បានចេញផ្សាយថា ទណ្ឌិត Zam ត្រូវបានប្រ ហារ ជី វិតដោយការ ព្យួរ កហើយ នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ (ម៉ោងនៅទីក្រុងតេហេរ៉ង់) ក្រោយពីតុលាការកំពូល នៃប្រទេសអ៉ីស្លាមមួយនេះ បានផ្ត ន្ទា ទោ សប្រ ហារ ជី វិតសកម្ម ជនប្រ ឆាំងម្នាក់នេះ ពីបទប្រព្រឹត្តទង្វើប្រឆាំងនឹង សាធារណរដ្ឋអ៉ីស្លាមអ៉ីរ៉ង់។ ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់បារាំង ក៏បានប្រកាសថ្កោ ល ទោ សទៅលើសេចក្តីសម្រេច របស់តុលាការកំពូលអ៉ីរ៉ង់កាលណោះផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ថា នៅក្នុងការផ្ត ន្ទាទោ សទៅលើលោក Ruhollah Zam ពីបទប្រឆាំងសាធារណរដ្ឋអ៉ីស្លាមអ៉ីរ៉ង់នោះរួមមាន «ការប្រព្រឹត្តអំពីពុក រ លួយលើផែនដី» ដែលជាទោសកម្រិតធ្ងន់បំផុតនៅប្រទេសអ៉ីរ៉ង់។ លោក Zam ក៏ត្រូវបានអ៉ីរ៉ង់អះអាងផងដែរថា បានធ្វើចារ កម្មឲ្យបារាំង និងលួចមានទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក ព្រមទាំងបានបំផុសឲ្យមានបាតុ កម្មកាលពីឆ្នាំ២០១៧ ដែលបានផ្តាច់ជី វិត ម នុស្ស ២៧នាក់៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង