សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ចឹងបានអាមេរិកមិនហ៊ា នសោះ! មីស៊ី.លថ្មី JL-3 ចិន ធ្វើឲ្យអាមេរិ.កភ័.យស្ល.ន់.ស្លោចាប់ដៃតៃវ៉ាន់ប ង្កើតរ៉ាដាចាប់ស ញ្ញាមីស៊ី.ននេះបន្ទា ន់…(វីដេអូ)

11

អន្តជាតិ៖ យោងតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន South China Morning Post កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ៧ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០នេះថា ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាវាជាការព្រួយបារម្ភដ៏ខ្លាំងមួយនៅតាមបណ្តោយច្រកសមុទ្រប្រសិនបើនាវាមុជទឹកនុ យ ក្លេ អ៊ែររបស់ចិនវា យប្រ ហារដោយ បា ញ់មីស៊ី លសំដៅទៅ ឯមូលដ្ឋានអាមេរិកនៅជប៉ុននិងហ្គាំ។ ក្រុមអ្នករិះគ ន់បានហៅវាថាជាកន្លែងមួយដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានសាកសួរអំពីការចំណាយប្រព័ន្ធរ៉ាដារយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់កោះតៃវ៉ាន់ដែលផ្តល់ការព្រមា នជាមុនអំពីមីស៊ី លផ្លោងនិងយន្តហោះច ម្បាំងបានក្លាយជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ទាំងកោះដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលភាពតានតឹ ងកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពួកគេបាននិយាយថាប្រព័ន្ធរ៉ាដាដ៏មានអានុភាពនៅលើកំពូលភ្នំមួយនៅភាគខាងជើងកោះនឹងដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងករណីមានការវា យប្រ ហារពីកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិន – រាប់បញ្ចូលទាំងមូលដ្ឋាននាវាមុជទឹករបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងពីកន្លែងដែលវាអាចកំណត់គោលដៅអាមេរិក។ ទីតាំងយោធានៅប្រទេសជប៉ុននិងកោះហ្គាំ។ នៅលើទីតាំងស្ថិតនៅកម្ពស់ ២,៦០០ ម៉ែត្រ (៨.៥០០ ហ្វីត) នៅលើ Leshan ក្នុងស្រុក Hsinchu ប្រព័ន្ធរ៉ាដាយក្សអាចរកឃើញមីស៊ី លដែលបា ញ់ចេញពីចម្ងាយ ៥,០០០ គីឡូម៉ែត្រ (៣.១០០ ម៉ៃល៍) និងតាមដានគ្រា ប់កាំភ្លើ ងក្នុងចលនាយ៉ាងល្អិតល្អន់សូម្បីតែពីចម្ងាយ។ មានចម្ងាយ ២.០០០ គីឡូម៉ែត្រ (១.២០០ ម៉ាយល៍) ដែលជាជួរគ្របដណ្តប់លើប្រទេសចិននិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទាំងមូល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែមានការព្រួ យបារម្ភនៅក្នុងកោះតៃវ៉ាន់ថាប្រព័ន្ធរ៉ាដានឹងក្លាយជាគោលដៅអាទិភាពសម្រាប់ការបំផ្លា ញប្រសិនបើ PLA បានវា យប្រ ហារលើកោះនេះ។ ទីក្រុងប៉េកាំងមើលឃើញកោះតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលនឹងត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដោយក ម្លាំងបើចាំបាច់ហើយការវា យលុកពីប្រទេសចិនកំពុងតែកើនឡើង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឧត្តមសេនីយធំរបស់តៃវ៉ាន់និងជាអតីតមេបញ្ជាការកងពលតូចតៃវ៉ាន់ម្នាក់បាននិយាយថា“ ក្នុងករណីមានការវា យប្រ ហាររបស់ចិន PLA ត្រូវគេរំពឹងថាជាដំបូងត្រូវដកប្រព័ន្ធរ៉ាដាចេញដើម្បីឱ្យប្រព័ន្ធភ្ជាប់ទិន្នន័យរបស់តៃវ៉ាន់ត្រូវកាត់ផ្តាច់” ។ នាវាច ម្បាំងប្រភេទ Lafayette ។ លោក Wang Kung-yi ប្រធានសមាគមសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាកោះនេះបានវិនិយោគយ៉ាងច្រើនដើម្បីការពារពីការឈ្លា នពានពីសំណាក់ក្រុងប៉េកាំង ។ លោកបាននិយាយថា“ ខែលប្រឆាំ ងមីស៊ី លត្រូវបានតំឡើងគឺប្រព័ន្ធប្រឆាំ ងមីស៊ី លប៉ាទ្រីយ៉ូ ៣ និងមីតធៀន ២ និងកៀនកាំ ៣ ចម្ងាយឆ្ងាយ” ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នោះជាការបន្ថែមទៅលើយន្តហោះព្រមា នមុននិងបណ្តាញកាំភ្លើ ងធំប្រឆាំ ង នឹងអាកាសចម្ងាយខ្លី។ លោកបាននិយាយថាប្រព័ន្ធជ្រៀតជ្រែកជីភីអេសក៏មានផងដែរដើម្បីការពារ PLA ពីការរកទីតាំងបានត្រឹមត្រូវ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុមអ្នករិះគ ន់បានហៅវាថាជាកន្លែងរ៉ាដាមួយដែលត្រូវបានសាងសង់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយថ្លៃដើមនៃប្រព័ន្ធនេះក៏ត្រូវបានគេចោ ទសួរផងដែរ។ បន្ថែមលើតម្លៃអគារតៃវ៉ាន់ចំណាយ ៧០០ លានដុល្លារតៃវ៉ាន់ (២៤,៦ លានដុល្លារអាមេរិក) ក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីថែរក្សាអគារនេះ។ ការងារថែទាំសំខាន់ៗត្រូវធ្វើដោយអ្នកបច្ចេកទេសអាមេរិកចាប់តាំងពីបច្ចេកវិទ្យាស្នូលមិនត្រូវបានផ្តល់ដល់កោះតៃវ៉ាន់កោះនេះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនចែករំលែកការស៊ើបការណ៍សម្ងា ត់ដែលវាប្រមូលជាមួយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន។ ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសអាមេរិចម្នាក់ត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានអមដំណើរប្រធានាធិបតី Tsai Ing-wen នៅពេលដែលនាងបានទៅមើលកន្លែងនោះកាលពីខែតុលា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស៊ូស៊ុយហ្សុន សាស្ត្រាចារ្យសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យតាកាងនៅតៃប៉ិនិយាយថា ការចែករំលែកព័ត៌មានស ម្ងាត់រវាងតៃវ៉ាន់និងអាមេរិកគឺសំខាន់ណាស់ដែលថាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់បានក្លាយជាចំណុចសក្តានុពលនៃជ ម្លោះ។ លោកស៊ូបាននិយាយថា“ PAVE PAWS មានឥទ្ធិពលវាអាចរកឃើញការវា យប្រ ហារមីស៊ី លផ្លោងដែលបា ញ់ដោយនាវាមុជទឹក” ។ “ការចែករំលែកភាពវៃឆ្លាតក្នុងពេលតែមួយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមានន័យថាវាអាចជួយតាមដាននិងទប់ទល់រាល់ការវា យប្រ ហារដោយមីស៊ី លនៅក្រោមទឹកពី PLA ដែលបានបង្កើតកងនាវាមុជទឹកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងទសវត្សកន្លងមកនេះ” ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស៊ូបាននិយាយថា PLA បានពង្រីកវត្តមានរបស់ខ្លួននៅសមុទ្រខាងកើតនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីប្រឆាំ ងនឹងការបង្កើនសកម្មភាពយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ហើយនាវាមុជទឹករបស់ខ្លួនអាចធ្វើការវា យប្រ ហារមីស៊ី លទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកនៅជប៉ុននិងកោះហ្គាំពីសមុទ្រចិនខាងត្បូង។ លោកអ៊ូស៊ី – ហ្វូ អ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវការពារជាតិនិងសន្តិសុខដែលជាក្រុមអ្នកវិភាគថវិកាដែលឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋាភិបាលនៅតៃប៉ិបាននិយាយថានាវាមុជទឹកនៅឯមូលដ្ឋាន PLA នៅឆ្នេរភាគខាងត្បូងកោះហៃណានអាចជៀសវាងការរកឃើញនៅជម្រៅពី ២០០០ ម៉ែត្រទៅ ៤០០០ ម៉ែត្រនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Ou បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីសង្ខេបចុងក្រោយនៃរបាយការណ៍សង្ខេបស្តីពីសន្តិសុខការពារជាតិរបស់វិទ្យាស្ថានថា“ នាវាមុជទឹកនុ យក្លេ អ៊ែរ PLA ដែលមានមីស៊ី លផ្លោងអាចចៀសវាងការវា យប្រ ហារលើកដំបូងដោយលាក់ខ្លួននៅក្រោមទឹកនិងក្លាយជាកម្លាំងរារាំងដែលអាចទុកចិត្តបានសម្រាប់ការធ្វើកូដកម្មត្រឡប់មកវិញ” ។ លោកបាននិយាយថានាវាមុជទឹកជំនាន់ថ្មីរបស់កងទ័ពជើងទឹកចិននឹងត្រូវបំពាក់ដោយមីស៊ី ល JL-3 ដែលត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាមានរយៈចម្ងាយរហូតដល់ ១៤.០០០ គីឡូម៉ែត្រ (៨.៧០០ ម៉ាយល៍) ដែលអាចធ្វើដំណើរទៅដល់អាមេរិកបាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកអ៊ូបាននិយាយថាប្រការនេះបានធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធរ៉ាដា Leshan កាន់តែមានសារៈសំខាន់ចំពោះភាពជាដៃគូសន្តិសុខរវាងតៃវ៉ាន់និងសហរដ្ឋអាមេរិក៕
សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង