សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

អាមេរិ កចេញដកទ័ពពីម ជ្ឍិបូ ព៌ាជាប ន្ទា.ន់ ព្រោះបារ ម្ភចំពោះការវា យ ប្រ ហារទ្រ.ង់ទ្រា.យធំរបស់អ៊ីរ៉.ង់ជិតមកដល់…(វីដេអូ)

5

វ៉ាស៊ីនតោន៖នៅពេលមន្ទីរប៉ង់តាហ្គោនដកកងទ័ពចេញពីមជ្ឈឹមបូព៌ានាប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះក្រោមការបញ្ជាពីប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំមេដឹកនាំយោធាអាមេរិកកំពុងធ្វើការដើម្បីស្វែងរកមធ្យោបាយផ្សេងទៀតដើម្បីរារាំ ងការវា យប្រហារដែលអាចកើតមានដោយអ៊ីរ៉ង់និងប្រូកស៊ីរបស់ខ្លួននិងដើម្បីប្រឆាំ ងនឹងទឡ្ហីករណ៍ អាមេរិកកំពុងបោះបង់ចោលតំបន់នេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មន្រ្តីយោធាជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានចំណេះដឹងអំពីតំបន់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថាអ៊ីរ៉ង់អាចព្យាយាមទាញយកផលប្រយោជន៍ពីការដកកងទ័ពរបស់អាមេរិកចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងការគ្រោងទុកនៃការចាកចេញពីនាវាដឹកយន្តហោះ USS Nimitz ពីឈូងសមុទ្រពែរ្ស។ មន្ត្រីរូបនោះបាននិយាយថាជាលទ្ធផលមេដឹកនាំយោធាបានកំណត់ថាផ្អែកលើស្ថានភាពសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់នោះនិមលត្រូវតែនៅទីនោះឥឡូវនេះហើយសម្រាប់ពេលក្រោយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ថែមពីលើនេះមន្ត្រីបាននិយាយថាក្រុមអ្នកប្រយុ ទ្ធយន្តហោះច ម្បាំ ងបន្ថែមក៏អាចត្រូវបានបញ្ជូនទៅតំបន់នោះដែរប្រសិនបើចាំបាច់។ នាវានិមិតបានចាកចេញពីតំបន់ឈូងសមុទ្រហើយត្រូវបានគេកំណត់ឱ្យចាប់ផ្តើមធ្វើដំណើរទៅផ្ទះវិញ។ ប៉ុន្តែនាវានេះត្រូវបានបញ្ជាឱ្យវិលត្រឡប់កាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីផ្តល់សន្តិសុខបន្ថែមទៀតខណៈពេលដែលកងទ័ពបានដកទ័ពចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្វហ្គានីស្ថានបន្ត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មន្រ្តីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយនៅពេលនោះថាការសម្រេចចិត្តនេះនឹងធានាថាកងទ័ពអាមេរិកអាចរារាំ ងស ត្រូវណាមួយពីការធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំ ងនឹងកងក ម្លាំ ងសហរដ្ឋអាមេរិក។ មិនមានការកំណត់ពេលវេលាទេប៉ុន្តែមន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាការផ្លាស់ប្តូរនេះត្រូវបានបើកចំហហើយវាមិនច្បាស់ទេថាតើនាវិករបស់កប៉ាល់នឹងវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅពេលណា។ ការគំរា មកំហែ ងរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលមានសក្តានុពលបានក្លាយជាការព្រួ.យបា.រម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីការស.ម្លា.ប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនុយ.ក្លេ.អ៊ែរអ៊ីរ៉ង់លោកម៉ូហុនហ្វាក់ហ្សូដេដ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ៊ីរ៉ង់បានស្តីប ន្ទោសការស្លា.ប់លើអ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវបានគេស ង្ស័យនៅក្នុងការស.ម្លា.ប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនុយ.ក្លេ.អ៊ែរអ៊ីរ៉ង់កាលពីលើកមុន។ ក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានការព្រួ យបា.រម្ភផងដែរអំពីការវា យប្រ ហារស ងសឹ កអ៊ីរ៉ង់ដែលអាចកើតមាននៅខួបលើកទី ១ នៃការវា យប្រ ហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានស.ម្លា.ប់ឧត្តមសេនីយ៍កំពូលរបស់អ៊ីរ៉ង់គឺលោក Qassem Soleimani និងមេដឹកនាំជីវពលអ៊ីរ៉ាក់ជាន់ខ្ពស់នៅជិតអាកាសយានដ្ឋាន Baghdad កាលពីដើមខែមករា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មន្ត្រីយោធារូបនេះបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកដឹងអំពីផែនការនិងការគំរា មកំហែ ងវា យប្រ ហាររបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយខ្លះទៀតមានភាពចាស់ទុំជាងខណៈដែលប្រទេសខ្លះទៀតមានសេចក្តីប្រាថ្នា។ លោកបាននិយាយថាការព្រួ.យបា.រម្ភដ៏សំខាន់មួយគឺថាកងជីវពលដែលគាំទ្រដោយអ៊ីរ៉ង់នៅអ៊ីរ៉ាក់អាចនឹងមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើសកម្មភាពទោះបីជាគ្មានពរជ័យឬទិសដៅពីក្រុងតេអេរ៉ង់ក៏ដោយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មន្ត្រីរូបនោះបាននិយាយថាវត្តមានរបស់និមលអាចធ្វើឱ្យអ៊ីរ៉ង់ឬកងជីវពលពិចារណាឡើងវិញនូវការវា យប្រ ហារដែលអាចកើតមាន។ មន្ត្រីយោធាដែលបាននិយាយទៅកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានមួយចំនួនដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាមន្ទីរប៉ង់តាហ្គោនបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះផលប៉ះពាល់នៃការដាក់ពង្រាយបន្ថែមលើនាវិកនិមិតស៊ីសនិងលើផែនការរបស់កងនាវាចរសម្រាប់ការថែរក្សានាវា។ មន្ទីរបញ្ចកោណបានប្រកាសកាលពីខែមុនថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកាត់បន្ថយកម្រិតកងទ័ពនៅអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពាក់កណ្តាលខែមករាដោយអះអាងថាការសម្រេចចិត្តនេះបំពេញតាមការសន្យារបស់លោក Trump ក្នុងការនាំកងក ម្លាំងត្រឡប់ពីស ង្គ្រា មដ៏យូររបស់អាមេរិក។ ក្រោមការដកខ្លួនចេញលឿនសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកាត់បន្ថយចំនួនកងទ័ពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានពីជាង ៤.៥០០ ទៅ ២៥០០ នាក់និងនៅអ៊ីរ៉ាក់ពី ៣.០០០ ដល់ ២៥០០ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះយ៉ាងណាការពន្យាពេលការវិលត្រឡប់របស់និមលវិញនឹងរក្សានាវិកពី ៥.០០០ ទៅ ៧.០០០ នាក់នៅក្នុងសមុទ្រមជ្ឈឹមបូព៌ាដែលទំនងជាចូលឆ្នាំក្រោយ។ កប៉ាល់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងក្រុមធ្វើកូ.ដក.ម្ម Nimitz អាចនៅជាមួយក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន។ មន្ត្រីយោធាបាននិយាយថាមន្ទីរប៉ង់តាហ្គោននឹងពិនិត្យមើលវិធីផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើឱ្យបាត់បង់នីមមីតនៅពេលដែលនាវាដឹកយន្តហោះចាកចេញពីតំបន់នោះ។ ការសម្រេចដកទ័ពរបស់លោក Trump ទទួលបានការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅពីសមាជិកសភាមកពីគណបក្សសាធារណរដ្ឋនិងសម្ព័ន្ធមិត្តដែលបានព្រ.មានពីគ្រោ ះថ្នា ក់ នៃការកាត់បន្ថយក ម្លាំងមុនពេលលក្ខខណ្ឌសន្តិសុខត្រឹមត្រូវ។ ហើយវាបានកើតឡើងទោះបីជាមានការឈ្លោ ះប្រកែកគ្នាពីមន្រ្តីយោធាជាន់ខ្ពស់ដែលអនុញ្ញាតិឱ្យមានការទាញយឺតជាងមុនដើម្បីការពារការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឧត្តមសេនីយត្រីម៉ារីនហ្វ្រេនម៉ាកខេនហ្សីមេបញ្ជាការកំពូលអាមេរិកប្រចាំមជ្ឈឹមបូព៌ាបានប្រកែកជាយូរមកហើយចំពោះវត្តមាននាវាផ្ទុ កយន្តហោះដែលជាប់គាំងនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រដើម្បីរារាំ ងអ៊ីរ៉ង់។ វាផ្ទុកយន្តហោះ USS Harry S. Truman នៅសមុទ្រអារ៉ាប់ខាងជើងកាលពីខែកុម្ភះលោកម៉ាកខេនហ្សីបានប្រាប់នាវិកថា“ អ្នកមកទីនេះព្រោះយើងមិនចង់ធ្វើស ង្រ្គា មជាមួយអ៊ីរ៉ង់ហើយគ្មានអ្វីធ្វើអោយស.ត្រូវគិតទ្វេដងអំពីស ង្គ្រា មជាងវត្តមាន នៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍មួយនិងក្រុមធ្វើកូ.ដក.ម្មដែលភ្ជាប់មកជាមួយវា។ ទោះបីជាមានការទាមទារយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់នាវាកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅផ្នែកផ្សេងទៀតនៃពិភពលោកក៏ដោយក៏លោកម៉ាកខេនហ្សេបានស្នើសុំនិងទទួលបានវត្តមានកងទ័ពជើងទឹកធំជាងនៅតំបន់មជ្ឈឹមបូព៌ាពេញមួយដើមឆ្នាំនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែយូរ ៗ ទៅចំនួននេះបានថយចុះនៅក្នុងការទទួលស្គាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មន្ទីរប៉ង់តាហ្គោនក្នុងការសង្ក ត់ធ្ង ន់កាន់តែខ្លាំ ងលើប្រទេសចិននិងឥណ្ឌូ – ប៉ាស៊ីហ្វិក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង