សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

វៀតណាមត្អូ ញត្អែថា ចិនបំ.ពានលើវៀតណាមម្តងហើយម្តងទៀត ចិនសមយុទ្ធបា.ញ់គ្រាប់ពិតក្នុងដែនទឹកវៀតណាម គ្មា នក្រែ.ងចិត្តម្ចាស់សមុទ្រសោះ…ស្តាប់ទៅគួរ.ឲ្យអាណិត!

4

អន្តរជាតិ៖ ប្រទេសវៀតណាមនៅដើមខែធ្នូ ២០២០នេះ បានថ្កោ លទោ សដំណើរកំសាន្តខុ សច្បាប់របស់ចិន និងកោះតៃវ៉ាន់ដែលរួមមានដំណើរកម្សាន្តទេសចរណ៍ និងរៀបចំសមយុទ្ធបា.ញ់គ្រាប់ពិតទៅកាន់ដែនទឹក ដែលជាអធិបតេយ្យភាពរបស់វៀតណាមនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេស ឡេ ធីធី ហាំង បានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅទីក្រុងហាណូយថាការធ្វើសមយុទ្ធបា.ញ់គ្រាប់ពិតរបស់យោធាចិននៅជុំវិញកោះបាប៊ី (តាភីង) កាលពីថ្ងៃទី ២៤ ខែវិច្ឆិកាជាផ្នែកមួយនៃប្រជុំកោះទ្រឿងសា (វៀតណាម) ជាការរំលោ ភយ៉ាងធ្ង ន់ធ្ងរទៅលើជនជាតិវៀតណាម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថា អំពើនេះបានធ្វើឱ្យអ ន្តរាយដល់សន្តិភាព សន្តិសុខ ស្ថិរភាពសុវត្ថិភាពនៃការធ្វើនាវាចរណ៍ និងធ្វើឱ្យមានបញ្ហាស្មុ គស្មាញបន្ថែមទៀត នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង (ដែលគេស្គាល់នៅវៀតណាមថាជាសមុទ្រខាងកើត) ។ លោកស្រីថា “វៀតណាមប្រឆាំ ងដា ច់ខាតចំពោះសកម្មភាពគគ្លើ ននេះ និងការទាមទារដែលថាកោះតៃវ៉ាន់ ត្រូវតែបញ្ឈប់ការធ្វើសមយុទ្ធខុ សច្បា ប់ និងដើម្បីជៀសវាងពីសកម្មភាពស្រដៀងគ្នានាពេលអនាគត” ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកស្រីក៏បានរិះ គន់ចំពោះវិធានការចុងក្រោយរបស់ប្រទេសចិន ក្នុងនោះរួមមានការប្រកាសកោះរបស់កោះហៃណានកាលពីខែធ្នូ ដើម្បីបើកផ្លូវជិះទូកកម្សាន្តទៅកាន់កោះសេសា ដែលជាឈ្មោះចិនសម្រាប់ប្រជុំកោះហួងសា (ប៉ារ៉ាសែល) របស់ប្រទេសវៀតណាម ដែលការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនត្រូវបានធ្វើឡើងទាំងទទឹ ងទិស ដោយរឹ បអូសយកដោយហិ ង្សាឲ្យទៅជារបស់ចិន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកស្រីហាំងបាននិយាយថា “ដូចដែលយើងបាននិយាយជាច្រើនដងរាល់សកម្មភាពដែលបានធ្វើនៅក្នុងប្រជុំកោះទាំងពីរ គឺកោះ Truong Sa និង Hoang Saដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីប្រទេសវៀតណាមគឺរំលោ ភលើអធិបតេយ្យភាពរបស់វៀតណាម និងរំលោ ភលើច្បា ប់អន្តរជាតិហើយត្រូវបានចាត់ទុកជាមោឃៈ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វៀតណាមស្នើឲ្យប្រទេសចិនគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនលើខ្សែសង្វាក់កោះទាំងពីរ បញ្ចប់សកម្មភាពដែលគំរា មកំហែ ង បង្កើនភាពតា នតឹងនៅក្នុងតំបន់ប្រឆាំ ងនឹងសេចក្តីប្រកាសស្តីពីការប្រព្រឹត្តនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង (DoC) និងធ្វើឱ្យអ ន្តរាយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាព និងបរិយាកាសសហប្រតិបត្តិការនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង។​ លោកហាំងបានបន្ថែមថា សកម្មភាពទាំងនេះមិនជួយសម្រួលដល់កិច្ចចរចាដែលកំពុងបន្តស្តីពីក្រមប្រតិបត្តិ (CoC) នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងមិនអំណោយផលដល់ទំនាក់ទំនងចិន – វៀតណាមឡើយ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង