សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ស.ង្គ្រាមអាចនឹង ផ្ទុះ ឡើងគ្រប់វិនាទី!! តៃវ៉ា ន់-អាមេរិ កបង្កើតរួមគ្នាប្រព័ ន្ធរ៉ា ដាឲ្យស.ញ្ញាមី.ស៊ីល បន្ទាប់ពី​ដឹងថាមី.ស៊ី លមុជទឹកចិ នអាចបា.ញ់ដល់អាមេរិ ក…(វីដែអូ)

1

ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថា ប្រព័ន្ធ រ៉ា ដាមី ស៊ីលវានឹងដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការវា យ ប្រ ហារនៅតាមបណ្តោយច្រកសមុទ្រ ឬប្រសិនបើនាវាមុជទឹកនុយ ក្លេ អ៊ែររបស់ចិនបា ញ់មី ស៊ីលទៅមូលដ្ឋានអាមេរិកនៅជប៉ុន និងកោះហ្គាំ ។ ប្រព័ន្ធរ៉ា ដារយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់កោះតៃវ៉ាន់នឹងផ្តល់ការព្រមានជាមុនអំពីមី ស៊ីលផ្លោង និងយន្តហោះចម្បាំងរបស់សត្រូវ ដែលផ្នែកមួយការពារសន្តិសុខតៃវ៉ាន់ សហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងសំខាន់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សារព័ត៌មាន South China Moning Post បានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី០៧ធ្នូថា ប្រព័ន្ធ រ៉ា ដាដ៏មានអានុភាពសាងសង់នៅលើកំពូលភ្នំមួយនៅភាគខាងជើងកោះតៃវ៉ាន់ នឹងដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងករណីមានការវា យប្រ ហារពីកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិន – រាប់បញ្ចូលទាំងមូលដ្ឋាននាវាមុជទឹកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង ជាកន្លែងដែលវាអាចកំណត់គោលដៅអាមេរិក ទីតាំងយោធានៅប្រទេសជប៉ុន និងកោះហ្គាំ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការស្ថាបនានេះ បង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកឈ្មោះ Pantheon និងបានដំណើរការពេញលេញតាំងពីឆ្នាំ ២០១៣ មានទីតាំងស្ថិតនៅកម្ពស់ ២,៦០០ ម៉ែត្រ (៨.៥០០ ហ្វីត) ក្នុងស្រុក Hsinchu ។ ប្រព័ន្ធរ៉ា ដាយក្សអាចរកឃើញមី ស៊ីលដែលបា ញ់ចេញពីចម្ងាយរហូតដល់ ៥,០០០ គីឡូម៉ែត្រ (៣.១០០ ម៉ាយល៍) និងតាមដានគ្រាប់មីស៊ីលក្នុងចលនាយ៉ាងល្អិតល្អន់ ប៉ុន្តែមានការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងកោះតៃវ៉ាន់ថាប្រ ព័ន្ធ រ៉ា ដានឹងក្លាយជាគោលដៅចម្បង ប្រសិនបើកងទ័ពរំដោះចិនវា យ ប្រហារលើកោះនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឧត្តមសេនីយរបស់តៃវ៉ាន់ និងជាអតីតមេបញ្ជាការកងពលតូចតៃវ៉ាន់បាននិយាយថា“ ក្នុងករណីមានការវា យប្រ ហាររបស់ចិន កងទ័ពចិនត្រូវគេរំពឹងថា នឹងកម្ទេចប្រព័ន្ធ រ៉ា ដានេះ ដើម្បីឱ្យប្រព័ន្ធទិន្នន័យប្រ យុទ្ធរបស់តៃវ៉ាន់ត្រូវកាត់ផ្តាច់” ។ ក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាទោះបីជារឿងនោះកើតឡើងក៏ដោយ ក៏វានៅតែផ្តល់ការព្រមានដំបូងដ៏សំខាន់សម្រាប់តៃវ៉ាន់ដែរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុមអ្នករិះ គន់បានហៅវាថាជាកន្លែងរ៉ា ដាមួយ ដែលត្រូវបានសាងសង់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិក ហើយតៃវ៉ាន់ចំណាយ ៧០០ លានដុល្លារតៃវ៉ាន់ (២៤,៦ លានដុល្លារអាមេរិក) ក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីថែរក្សាប្រព័ន្ធ រ៉ា ដានេះ។ ការងារថែទាំសំខាន់ៗត្រូវធ្វើដោយអ្នកបច្ចេកទេសអាមេរិកចាប់តាំងពីបច្ចេកវិទ្យាស្នូលមិនត្រូវបានផ្តល់ដល់កោះតៃវ៉ាន់ ហើយកោះនេះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនចែករំលែកការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដែលវាប្រមូលជាមួយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន។ ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសអាមេរិចម្នាក់ត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានអមដំណើរប្រធានាធិបតី Tsai Ing-wen នៅពេលដែលនាងបានទៅមើលកន្លែងនោះកាលពីខែតុលា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក ស៊ូ ស៊ុយហ្សុន សាស្ត្រាចារ្យសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យតាកាងនៅតៃប៉ិនិយាយថា ការចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់រវាងតៃវ៉ាន់និងអាមេរិកគឺសំខាន់ណាស់ ដែលថាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់បានក្លាយជាចំណុចសក្តានុពលនៃជម្លោះ។ លោកស៊ូបាននិយាយថា“ PAVE PAWS មានឥទ្ធិពលវាអាចរកឃើញការវាយប្រហារមី ស៊ីលផ្លោងដែលបា ញ់ដោយនាវាមុជទឹក” ។“ ការចែករំលែកភាពវៃឆ្លាតក្នុងពេលតែមួយ ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមានន័យថា វាអាចជួយតាមដាននិងទប់ទល់រាល់ការវា យប្រ ហារដោយមី ស៊ីលនៅក្រោមទឹកពីកងទ័ពចិន ដែលបានបង្កើតកងនាវាមុជទឹកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងទសវត្សកន្លងមកនេះ” ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក ស៊ូ បាននិយាយថា កងទ័ពចិនបានពង្រីកវត្តមានរបស់ខ្លួននៅសមុទ្រខាងកើត និងសមុទ្រចិនខាងត្បូង ដើម្បីប្រឆាំងនឹងការបង្កើនសកម្មភាពយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ ហើយនាវាមុជទឹករបស់ខ្លួនអាចធ្វើការវា យប្រ ហារមី ស៊ីលទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកនៅជប៉ុន និងកោះហ្គាំពីសមុទ្រចិនខាងត្បូង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក អ៊ូស៊ី – ហ្វូ អ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវការពារជាតិនិងសន្តិសុខដែលជាក្រុមអ្នកផ្តល់មូលនិធិដោយរដ្ឋាភិបាលនៅតៃប៉ិបាននិយាយថា នាវាមុជទឹកនៅឯមូលដ្ឋានចិននៅឯនាយឆ្នេរភាគខាងត្បូងនៃកោះហៃណាន អាចជៀសវាងការរកឃើញនៅជម្រៅពី ២០០០ ម៉ែត្រទៅ ៤០០០ ម៉ែត្រនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង ។ លោក Ou បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីសង្ខេបចុងក្រោយនៃរបាយការណ៍សង្ខេបស្តីពីសន្តិសុខការពារជាតិរបស់វិទ្យាស្ថានថា“ នាវាមុជទឹកនុយ ក្លេ អ៊ែរចិន ដែលមានមី ស៊ីលផ្លោងអាចចៀសវាងការវាយប្រ ហារលើកដំបូងដោយលាក់ខ្លួននៅក្រោមទឹក និងក្លាយជាកម្លាំងរារាំងដែលអាចទុកចិត្តបានសម្រាប់ការវាយបកត្រឡប់មកវិញ” ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកបាននិយាយថានាវាមុជទឹកជំនាន់ថ្មីរបស់កងទ័ពជើងទឹកចិន នឹងត្រូវបំពាក់ដោយមី ស៊ីល JL-3 ដែលត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាមានរយៈចម្ងាយរហូតដល់ ១៤.០០០ គីឡូម៉ែត្រ (៨.៧០០ ម៉ាយល៍) ដែលផ្លោងដល់អាមេរិក ។លោកអ៊ូបាននិយាយថាប្រការនេះបានធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធ រ៉ាដា Leshan កាន់តែមានសារៈសំខាន់ចំពោះភាពជាដៃគូសន្តិសុខរវាងតៃវ៉ាន់ និងសហរដ្ឋអាមេរិក ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង