សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច អំឡុងវិបត្តិកូវីដ-១៩ ជប៉ុនបានត្រៀមបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកា «៧០៨ពាន់លានដុល្លារ»

0

(តូក្យូ)៖ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ស៊ូហ្គា យ៉ូស៊ីហ៊ីដេ (Yoshihide Suga) បានថ្លែងនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះថា ប្រទេសជប៉ុននឹងរៀបចំអនុវត្ត ផែនការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ តាមរយៈកញ្ចប់ថវិកាសង្គ្រោះ ៧៣.៦ទ្រីលានយ៉េន ឬស្មើនឹង ៧០៨ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ខណៈវិបត្តិនានាបង្កឡើង COVID-19 កំពុងញំញីប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចយក្ស លំដាប់លេខ ៣ លើលោកមួយនេះនៅឡើយ។ នេះបើតាមការចេញផ្សាយ ដោយសារព័ត៌មាន CNA នាព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក ស៊ូហ្គា យ៉ូស៊ីហ៊ីដេ បានធ្វើការគូសបញ្ជាក់ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិ នៃគណបក្សកាន់អំណាចជប៉ុន (LDP) ទៀតថា កញ្ចប់ថវិកាសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចថ្មីខាងលើនេះ ក៏នឹងរួមបញ្ចូលផងដែរ នូវការចំណាយនៃឆ្នាំសារពើពន្ធ ដែលមានទឹកប្រាក់សរុប ៤០ទ្រីលានយ៉េន។ ការសម្រេចចុងក្រោយ និងជាផ្លូវការអំពីកញ្ចប់ថវិកាទាំង ៧០៨ពាន់លានដុល្លារខាងលើនេះ នឹងត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃអង្គារនេះតែម្តង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមការជឿជាក់របស់លោក ស៊ូហ្គា កញ្ចប់ថវិកាខាងលើនេះ នឹងជួយជំរុញ «ការកើនឡើងសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនជាថ្មី» ចំពោះមុខបញ្ហានានា ដែលបាននិងកំពុងបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19។ សេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនបានស្គាល់សញ្ញាងើបឡើងវិញបន្តិច កាលពីត្រីមាសទី ៣ ឆ្នាំ២០២០ (ចាប់ពីខែកក្កដា ដល់ខែកញ្ញា) បន្ទាប់ពីបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុក កាលពីអំឡុងត្រីមាសទី ២ (ចាប់ពីខែមេសា ដល់ខែមិថុនា)៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង