សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ឃើញជប៉ុនមិនមាត់ៗ ! ជប៉ុននឹងបំពាក់មី.ស៊ី.លរ៉ាដាAegisខ្លាំងបំផុតគ្រប់នាវាចម្បាំង ដើម្បីប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់ កូរ៉េខាងជើង ចិន រស្ស៊ី …(វីដេអូ)

6

(តូក្យូ)៖ ប្រភពសម្ងាត់មួយបានបញ្ជាក់ថា ជប៉ុននឹងបំពាក់ប្រព័ន្ធរ៉ាដាអេជីស (Aegis) ដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុត នៅលើនាវាចម្បាំងទាំងឡាយរបស់ខ្លួន ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពទប់ទល់ មី.ស៊ី.លពាំក្បាលគ្រាប់នុ.យក្លេ.អ៊ែរ (ballistic missiles) របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង។ នេះបើតាមការចេញផ្សាយ ដោយសារព័ត៌មាន CNA នាព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គម្រោងបំពាក់ខាងលើនេះ ត្រូវដាក់ជាសំណើទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន លោក ស៊ូហ្គា យ៉ូស៊ីហ៊ីដេ (Yoshihide Suga) ហើយលោកក៏គ្រោងនឹងអនុម័តផែនការនេះ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិជប៉ុន នៅចុងឆ្នាំ២០២០ នេះផងដែរ។ បើតាមប្រភពមិនបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ឲ្យដឹងថា ជប៉ុននឹងមិនទាន់ប្រកាសអំពីប្រភេទនាវាច.ម្បាំង និងតម្លៃដែលត្រូវដាក់ដំឡើងប្រព័ន្ធរ៉ាដា Aegis របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនេះឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់តាមក្រុមអ្នកជំនាញថា ប្រសិនបើការដំឡើងប្រព័ន្ធរ៉ាដា Aegis ត្រូវបានចាប់ផ្តើមនោះ វានឹងត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់ ០៣ឆ្នាំនៅក្នុងបំពាក់ឲ្យ នាវាច.ម្បាំងមួយចំនួនរបស់ជប៉ុន ហើយសម្រាប់តម្លៃវិញនោះគឺអាចខ្ទង់ ២ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើបំពាក់ជាមួយរ៉ាដា SPY-7 របស់ក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin វានឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរ៉ាដា Aegis នេះអាចមានវិសាលភាព ក្នុងការចាប់សញ្ញាមី.ស៊ីលបាន ៣ដងលើសមុន។ បន្ថែមពីខាងលើនេះទៀត ការបំពាក់រ៉ាដា Aegis នៅលើនាវាពិឃា.តរបស់ជប៉ុន អាចនឹងជួយឲ្យប្រទេសដីកោះមួយនេះ មានសមត្ថភាពទប់ទល់មី.ស៊ី.លផ្លោងបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុ.យក្លេ.អ៊ែរ ដែលបាញ់ចេញពីទឹកដីកូរ៉េខាងជើង រុស្ស៊ី ឬសូម្បីតែចិន៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង