សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ពិតជាខ្លាំងមែន !! កំពូលរថក្រោះBMPT-72របស់រ ស្ស៊ីខ្លាំងបំ ផុតក្នុងលោក អាចទប់ទល់នឹងអាវុធនុ យក្លេ.អ៊ែរអាមេរិ កហើយអាចបា ញ់ ទ ម្លាក់យន្តហោះបានទៀត (វីដេអូ..)

16

ប្រទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ចេញវីដេអូរថក្រោះ “Terminator” ដ៏អស្ចារ្យរបស់ខ្លួនដែលអាចធន់នឹងការផ្ទុះនុយក្លេ.អ៊ែរបាន ហើយអាចបា ញ់ យន្តហោះទម្លាក់ផងដែរ។ ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានចែករំលែកវីដេអូនៃម៉ាស៊ីនសង្រ្គាមនេះលើបណ្តាញសង្គមកាលពីម្សិលមិញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រថក្រោះប្រភេទ BMPT-72 ទំនើបបំផុតដែលមានឈ្មោះហៅក្រៅថា “Terminator” នេះត្រូវបានបង្ហាញកាលពីឆ្នាំ២០១៣ ហើយត្រូវបានប្រើជាលើកដំបូងក្នុងសមរភូមិនៅប្រទេសស៊ីរីក្នុងឆ្នាំ២០១៧។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វីដេអូបានបង្ហាញពីរថក្រោះប្រភេទនេះបា ញ់សាកល្បងមី.ស៊ីលទៅលើគោលដៅនានាដើម្បីបង្អួតពីថាមពលរបស់ពួកគេ។
ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានអះអាងថា ពួកគេមានសមត្ថភាពវាយប្រហារទៅលើរថពាសដែករបស់សត្រូវ រថក្រោះផ្សេងទៀតនិងសូម្បីតែឧទ្ធម្ភាគចក្រនិងយន្តហោះដែលហោះទាបផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រសួងការពារជាតិបានបង្ហោះលើ Facebook ថា “រថក្រោះ Terminator មានតួនាទីច្រើននិងមានការការពារខ្ពស់ជាមួយអាវុធមានឥទ្ធិពល ឧបករណ៍គ្រប់គ្រងការបា ញ់ទំនើបនិងមានកម្លាំងខ្លាំង”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រថក្រោះប្រភេទ BMPT-72 មានជើងទម្របា ញ់មី.ស៊ីល៤ដើម កាំ ភ្លើង ស្វ័យប្រវិត្ត២ដើម ជើងទម្របា ញ់គ្រាប់ បែករហ័ស២ដើមនិងកាំ ភ្លើងយន្តមួយដើម។ ពួកវាត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីអាចប្រយុទ្ធបានសូម្បីតែបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះអំឡុង សង្គ្រាមនុយ ក្លេ.អ៊ែរជាសកលក៏ដោយ ព្រោះវាមានការការពារពីជាតិវិទ្យុសកម្ម។ កងទ័ព៣នាក់ត្រូវបានការពារប្រឆាំងនឹងអាវុធជីវសាស្ត្រដោយប្រព័ន្ធការពារដែលបិទជិត៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង