សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ដោយក្តីបារម្មណ៍ ! គិលានុបដ្ឋាយិកា ​ស្រែក​​​អង្វរ​ប្រជាជន​កុំ​ឲ្យ​ជួប​ជុំគ្នា​នៅ​ថ្ងៃ​​បុណ្យ​ណូអែល​ ក្នុង​ឆ្នាំនេះ

3

Molly-Elizabeth Francis មាន​ដើមកំណើត​នៅ Dublin ប្រទេស អៀរឡង់ បាន​និយាយ​ថា​ នាង​បាន​យំ​យ៉ាង​ខ្លាំង​នៅ​កន្លែង​ធ្វើការ​ បន្ទាប់​ពី​បាន​សរសេរសុំ​អង្វរ​ក្រុម​គ្រួសារ​និង​ប្រជាជន​ក្នុង​ប្រទេស ​មិន​ឲ្យមានការ​ជួប​ជុំ​គ្នា​នៅ​ថ្ងៃ​​បុណ្យណូអែល ​ខណៈ​ដែល​នាង​កំពុងតែ​តស៊ូ​ដើម្បី​ជួយ​សង្គ្រោះ​ជីវិត​អ្នក​ជំងឺ​កូវីដ-១៩ ដែល​ធ្ងន់ធ្ងរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Molly ដែលកំពុងព្យាបាលអ្នកជម្ងឺកូវីដ-១៩ នៅឯមន្ទីរពេទ្យ St Peter’s ក្នុង​ទីក្រុង Albany រដ្ឋញូវយ៉ក ​បាន​ចែករំលែក​រូបថត Selfie នៃ​ស្នាម​ក្រហម​នៅ​លើ​មុខ​របស់​នាង ​ក្នុង​ឈុត PPE និង​ការ​ឈឺចាប់​ពេញ​រាងកាយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការ​បង្ហោះ​របស់​នាង​ត្រូវ​បាន​ចែកចាយ​ច្រើនជាង ៥០០០០ ដង​ និង​មាន​អ្នក​បញ្ចេញ​យោបល់​ជាង ៩.៥០០ ព្រមទាំង​មាន​អ្នក​ជំរុញ​ឲ្យ​មាន​ការ​គាំទ្រ​បន្ថែម​ទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាង​បាន​សរសេរ​បែប​អង្វរករ​និង​អស់សង្ឃឹម​ក្នុង​ហ្វេសបុក​ថា “ គ្រប់​គិលានុបដ្ឋាយិកា ​គឺ​តែងតែ​ឃើញ​អ្នកជំងឺ​ជា​រៀងរាល់​ថ្ងៃ​ ហើយ​ហើយ​ក្នុង​ចំណោម​អ្នក​ជំងឺ ៥ នាក់​របស់​ខ្ញុំ ​អាច​នឹង​មាន​ម្នាក់​​ស្លាប់ ​តែ​យ៉ាងណា​ខ្ញុំ​នៅ​តែ​ក្បែរ​ពួកគេ​នៅ​យប់​នោះ។ ខ្ញុំ​ក៏​បាន​ឃើញ​មនុស្ស​ដដែល​និយាយ​ថា​មិន​អី​ទេ ​ក្នុង​ការ​ជួបជុំ​គ្នា​ជា​ក្រុម​សម្រាប់​ថ្ងៃ​ឈប់​សម្រាក។ ខ្ញុំ​ដឹង​ថា​ពិបាក​ដែល​មិន​បាន​ជួបជុំ​ក្រុម​គ្រួសារ​និង​មនុស្ស​ជា​ទី​ស្រលាញ់​នៅ​ឆ្នាំ​នេះ ​ប៉ុន្តែ​មុន​សប្បាយ​ សូម​គ្រប់គ្នា​គិត​ដល់​អាយុជីវិត ” ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនាម​បុគ្គលិក​សុខាភិបាល​ យើង​មិន​អាច​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​បញ្ហា​នេះ តែ​ម្នាក់ឯង​បាន​ទេ។ យើង​ត្រូវការ​សហគមន៍​របស់​យើង​ ដើម្បី​រួមគ្នា​ហើយ​យកចិត្តទុកដាក់​ខ្ពស់​ជាង​មុន។ យើង​ជា​គិលានុបដ្ឋាយិកា​របស់​អ្នក​ទាំងអស់​គ្នា។ យើង​កំពុង​ប្រយុទ្ធ ​ប៉ុន្តែ​យើង​នឿយហត់​ណាស់។ សូម​ចូលរួម​ចំណែក​របស់​អ្នក​ យើង​នឹង​បំពេញ​ភារកិច្ច​របស់​យើង៕

អត្ថបទទាក់ទង