សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ចិនបានព្រមានឯ​ករាជ្យតៃវ៉ាន់ថាជាការឈានទៅរក“ផ្លូវស្លាប់”

6

បញ្ញវ័ន្តចិនបានបន្តធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលក់អាវុធទៅឱ្យកោះតៃវ៉ាន់ហើយបានព្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកឱ្យនៅឆ្ងាយពីផ្លូវខុស។អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកស្រីHoa Xuan Oanhបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី៣១ខែវិច្ឆិកាថា“ប្រទេសចិនជំទាស់ដាច់ខាតចំពោះការដោះដូរអាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយកោះតៃវ៉ាន់”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កិច្ចសន្យាអាវុធរបស់អាមេរិកសម្រាប់កោះតៃវ៉ាន់។លោកស្រីHoaបានស្រង់ស្ថិតិដែលថាតៃវ៉ាន់បានចំណាយថវិកាចំនួន១១,៨ពាន់លានដុល្លារចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះដើម្បីទិញអាវុធពីអាមេរិក។”យើងកំពុងផ្ញើសារដ៏តឹងរឹងនេះជាថ្មីម្តងទៀតដល់សហរដ្ឋអាមេរិក៖ ចិននឹងឆ្លើយតបដោយម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះរាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ស្នូលរបស់ចិននិងជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិន។”

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកស្រីHoaបានបន្ថែម។អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានជំរុញឱ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអនុវត្តតាមគោលការណ៍ចិនតែមួយនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចិន -ចិនចំនួន៣ បញ្ឈប់ការលក់អាវុធទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់បញ្ចប់ការភ្ជាប់យោធាជាមួយកោះនេះ។ ហើយត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងកោះតៃវ៉ាន់ខណៈដែលចៀសវាងធ្លាក់ចូលផ្លូវខុសនិងគ្រោះថ្នាក់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“ យើងក៏បានផ្ញើសារដ៏ម៉ឺងម៉ាត់ជាថ្មីម្តងទៀតដល់អាជ្ញាធរតៃវ៉ាន់ដែលទាមទារ“ ឯករាជ្យភាពសម្រាប់កោះតៃវ៉ាន់”គឺជាផ្លូវដែលត្រូវស្លាប់។រាល់ការខិតខំនិងសកម្មភាពដើម្បីអន្តរាគមន៍ពីខាងក្រៅនិងប្រើអាវុធដើម្បីបញ្ឈប់។លោកស្រី Hoa បានសង្កត់ធ្ងន់ថាការបង្រួបបង្រួមគ្នានឹងបរាជ័យជាមិនខាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រទេសចិនតែងតែចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ជាទឹកដីដែលមិនអាចបំបែកបាននិងបានប្រកាសឆន្ទៈរបស់ខ្លួនក្នុងការបញ្ចូលឧបសម្ព័ន្ធដោយមិនគិតថ្លៃរួមទាំងកម្លាំង។សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសដទៃទៀតដែរមានតែទំនាក់ទំនងការទូតជាផ្លូវការជាមួយចិនដីគោកហើយមិនមានទំនាក់ទំនងជាផ្លូវការជាមួយតៃវ៉ាន់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៧៩។ទោះយ៉ាងណាវ៉ាស៊ីនតោននៅតែជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដដែលនិងសារៈសំខាន់យោធារបស់កោះនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ៕

អត្ថបទទាក់ទង