សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

មនុស្សម្នាក់ ស្លា.ប់ និង ៦៩នាក់ផ្សេងទៀត រ.ង រ បួ .ស ក្រោយពីខ្យល់ព្យុះ កំ បុ .ត ត្បូង Nanmadol វា .យ ប្រ .ហា រ ប្រទេសជប៉ុននៅរសៀលថ្ងៃចន្ទនេះ ខណៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនជម្រុញឱ្យពលដ្ឋមានការ ប្រុងប្រយ័ត្នកម្រិតខ្ពស់បំផុត

12

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជប៉ុន៖ ខ្យល់ព្យុះ កំ. បុ .ត ត្បូ .ង ណានម៉ាដុល (Nanmadol) បានបង្កឱ្យមានខ្យល់កន្ត្រាក់ និងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង នៅតាមផ្នែកខ្លះក្នុងប្រទេសជប៉ុន នៅថ្ងៃចន្ទនេះ ហើយនេះក៏ជាព្យុះដ៏ធំបំផុតមួយ ដែលបាន វា .យ ប្រ .ហារ ប្រទេសជប៉ុនជាច្រើនឆ្នាំ ។ ក្នុងនោះដែរ តាមពត៌មានចុងក្រោយ ព្យុះនេះបាន ស ម្លា .ប់ មនុស្សម្នាក់ និងបង្កជាការរំខានដល់ការដឹកជញ្ជូន និងបង្ខំឱ្យក្រុមហ៊ុនផលិតផលមួយចំនួនផ្អាកប្រតិបត្តិការជាបណ្តោះអាសន្នសិន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជប៉ុន NHK បានរាយការណ៍នៅរសៀលថ្ងៃនេះថា បុរសម្នាក់បាន ស្លា .ប់ បន្ទាប់ពីទឹកជំនន់គួចយករថយន្តរបស់គាត់ទៅ ហើយក្រុមការងារជួយសង្គ្រោះ កំពុងព្យាយាមស្វែងរកបុរសវ័យ ៤០ ឆ្នាំ ថាតើគាត់ជាប់នៅខាងក្នុងរថយន្តដែលត្រូវបានទឹកជំនន់នាំយកទៅឬយ៉ាងណា។ បន្ថែមលើសពីនេះទៀត ក៏មានមនុស្សចំនួន ៦៩នាក់ផ្សេងទៀត រ .ង រ បួ .ស ដោយសារតែ វា រី ភ័ .យ នេះដែរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយ (NHK) ដដែលបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថា ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជប៉ុន បានលើកឡើងថា ប្រហែល ៣៤០,០០០ គ្រួសារ ដែលភាគច្រើននៅក្នុងទីក្រុង Kyushu ប្រ ឈ .ម នឹងកង្វះខាតអគ្គិសនីប្រើប្រាស់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ខណៈដែលក្រុមហ៊ុនអាយស្ម័យាន Kyushu Railway បានបញ្ជាក់ថា ខ្លួនបានបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការនៅតាមស្ថានីយ Kyushu ស្របពេលដែលក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍របស់ជប៉ុន (Japan Airlines និង ANA Holdings) បានលុបចោលជើងហោះហើរប្រមាណជា ៨០០ របស់ខ្លួន ។ ចំណែកឯសាលារៀនភាគច្រើន ក៏ត្រូវបានឈប់សម្រាកផងដែរនៅរសៀលថ្ងៃចន្ទនេះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នានេះផងដែរ នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន ជម្រុញឱ្យពលដ្ឋមានការ ‘ប្រុងប្រយ័ត្នកម្រិតខ្ពស់បំផុត’ បន្ទាប់ពីព្យុះកំ. បុ .ត ត្បូ .ង Nanmadol បាន វា .យ ប្រ .ហារ កោះឃ្យូស៊ុ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន ហ្វឺមីអូ ឃីស៊ីដា (Fumio Kishida) បានធ្វើការអំពាវនាវឱ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នកម្រិតខ្ពស់បំផុត ដើម្បីបង្ការទៅនឹងបំណាក់ស្រុតដី ទឹកជំនន់ នឹងកម្រិតកើនឡើងទឹកទន្លេ ដែលបង្កឡើងដោយព្យុះកំ. បុ .ត ត្បូ .ង ណាន់ម៉ាដុល (Nanmadol) បន្ទាប់ពីព្យុះនេះ បានបើកបក់ វា .យ ប្រ .ហារ ទៅលើកោះ ឃ្យូស៊ុ (Kyushu) ភាគខាងត្បូងបំផុតរបស់ប្រទេសជប៉ុន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយយោងតាមភ្នាក់ងារឧតុនិយមជប៉ុន (JMA) បានធ្វើការ ព្រ .មា ន អំពីកម្រិតខ្ពស់របស់ខ្យល់ព្យុះ ស .ង្ឃ រា ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក”។ បន្ថែមពីនេះទៅទៀត តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាតិរបស់ជប៉ុន (NHK) បានបញ្ជាក់ថា តំបន់ខាហ្គោស៊ីម៉ា (Kagoshima) និងតំបន់មីយ៉ាហ្សាគិ (Miyazaki)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងកោះ ឃ្យូស៊ុ (Kyushu) បានទទួល រ .ង ការ វា .យ ប្រ .ហារ ពីខ្យល់ព្យុះកំ. បុ .ត ត្បូ .ង ណាន់ម៉ាដុល (Nanmadol) កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ដោយបានបង្កជាភ្លៀងធ្លាក់កម្រិត ៤០០ មីលីម៉ែត្រ និងកម្រិតខ្យល់បក់រហូតដល់ ១៨៣ គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង នៅតាមផ្នែកខ្លះក្នុងតំបន់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន បានកោះប្រជុំគ្នាក្នុងទីក្រុងតូក្យូ កាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យ ដើម្បីបង្កើតឱ្យមានការសម្របសម្រួល និងឆ្លើយតបជាផ្លូវការ ចំពោះខ្យល់ព្យុះកំ. បុ .ត ត្បូ .ង មួយនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន ឃីស៊ីដា (Kishida) បានមានប្រសាសន៍ថា ប្រសិនបើយើងមានអារម្មណ៍ថា កំពុងស្ថិតក្នុង គ្រោះ ថ្នា .ក់ សូមចាត់វិធានការឱ្យបានឆាប់ និងកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការជម្លៀសខ្លួនចេញ ដើម្បីបង្ការជីវិតរបស់យើង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការព្យាករក៏បានផ្សាយចេញបន្ថែមផងដែរថា ខ្យល់ព្យុះកំ. បុ .ត ត្បូ .ង ណានម៉ាដុល (Nanmadol) នឹងបោកបក់ទៅទិសខាងកើត ដោយឆ្លងកាត់កោះហុងស៊ូ (Honshu) ដែលជាកោះសំខាន់មួយរបស់ប្រទេសជប៉ុន មុននឹងវារំកិលចេញទៅសមុទ្រ នៅថ្ងៃពុធ ទី២១ ខែកញ្ញា៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង