កម្រនឹងមានណាស់! មាន​តែ​ឆ្នាំ​៦​ប៉ុណ្ណោះ ដែល​មាន​លាភ​ធំ​ជុំ​សំណាងល្អ​រត់​រក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ្រួសារ​ណា​មាន​សមាជិក​កើត​ក្នុង​ឆ្នាំ​ណាមួយ​ក្នុង​ចំណោម​ឆ្នាំ​ទាំង​៦​នេះ ដូច​មាន​ឃ្លាំង​មាស​ឃ្លាំងប្រាក់​ប្រចាំ​នៅ​ក្នុង​លំនៅ​ឋាន​ដូច្នោះ​ដែរ ។ តើ​មាន​ឆ្នាំ​របស់​អ្នក​នៅ​ក្នុង​នេះ​ដែរ​ឬទេ ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វា​ជា​រឿង​ដែល​កម្រ​នឹង​កើតឡើង​ខ្លាំង​ណាស់​ដែល​មាន​ឆ្នាំ​រហូត​ដល់​ទៅ​៦​ឯណោះ​ដែល​អាច​ទទួល​បាន​លាភ​សំណាង​ក្នុង​ពេល​ជាមួយ​គ្នា​នេះ លេខ​ហេង​១៦៨ ពណ៌​នាំ​លាភ​សំណាង​ក្រហម ផ្ទៃមេឃ និង​ខៀវ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំមមែ អ្នក​កើត​ឆ្នាំមមែ​អស់​ការ​ព្រួយបារម្ភ​ពី​ការ​ខ្វះខាត​លុយកាក់​ផ្គត់ផ្គង់​ជីវភាព​ទៀត​ហើយ ក្រោយ​ពេល​ចូល​ដល់​ខែ​ថ្មី​នេះ ព្រោះ​អ្នក​នឹង​រកបាន​ចំណូល​ច្រើន​ជាង​ពេល​មុន​ៗ​ទ្វេ​ដង​ឯណោះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចាប់ពី​ពេល​នេះ​ទៅ​រឿង​អាក្រក់​ៗ​ទាំងអស់​នឹង​ត្រូវ​រលាយ​ផុត​ពី​អ្នក​ទៅ​ហើយ នាំ​មក​វិញ​នូវ​លាភ​សំណាង​ភាព​ជោគជ័យ​មក​កាន់​អ្នក​វិញ​ម្តង លើស​ពី​នេះ​អ្នក​នឹង​មាន​ទំនាក់ទំនង​ល្អ​បំផុត​ជាមួយនឹង​មនុស្ស​ដែល​នៅ​ជុំវិញ​អ្នក ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំឆ្លូវ មនុស្ស​ប្រុស​ស្រី​ឆ្នាំឆ្លូវ​ទាំងអស់ បើ​និយាយ​ពី​លាភ​សំណាង​វិញ គឺ​លុយកាក់​បាន​មក​ដល់​មុខ​ផ្ទះ​អ្នក​ហើយ​រង់​ចាំតែ​អ្នក​ទទួលយក​វា​តែ​ប៉ុណ្ណោះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូចនេះ​ត្រូវ​តម្រូវ​ឱ្យ​អ្នក​បញ្ចេញ​កម្លាំង​ខ្លះ​ទើប​អាច​នាំ​វា​ចូល​ក្នុងផ្ទះ​បាន ពិសេស​ក្នុង​ខែ​ថ្មី​នេះ​តែ​ម្តង​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ឱកាស​លាភ​ឱកាស​សំណាង​ច្រើន​ទាំង​ការ​ប្រកប​របរ​រកស៊ី ឬ​ធ្វើការ​ឱ្យ​សហគ្រាស​ណាមួយ​ក្តី និង​ទទួល​បាន​លទ្ធផល​ជាទី​គាប់ចិត្ត​ត្រឡប់​មក​វិញ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំថោះ មនុស្ស​ប្រុស​ស្រី​កើត​ឆ្នាំថោះ​ទាំងអស់​រាល់​ការ​ប្រាថ្នា​ចង់​ក្លាយជា​អ្នកមាន​ជីវភាព​ធូរធារ និង​សល់​ប្រាក់​កាក់​ច្រើន នឹង​បាន​សម្រេច​ក្នុង​ពេល​ឆាប់​ៗ​នេះ ហើយ​ជោគ​សំណាង​របស់​អ្នក​នឹង​ជួយ​ឱ្យ​ដំណើរការ​នៃ​ការ​ប្រកបការងារ​របស់​អ្នក​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ដោយ​រលូន​ពិសេស​ទទួល​បាន​លទ្ធផល​ល្អ​គួរ​ជាទី​គាប់ចិត្ត អាច​និយាយ​បាន​ថា​ចំណាយ​តិច​តែ​ចំណេញ​ច្រើន ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំមមី អ្នក​ឆ្នាំមមី​ទាំងអស់​នៅ​ក្នុង​ដំណើរការ​ការងារ​ទាំង​តូច​ទាំង​ធំ​សុទ្ធតែ​ទទួល​បាន​ផ្លែផ្កា​យ៉ាង​ល្អ​ប្រសើរ​ពិសេស​ចៅហ្វាយនាយ ពេញចិត្ត​ក្រៃ​លែង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានឱកាស​បង្កើន​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ឱ្យ​បាន​កាន់តែ​ច្រើន​ឡើង​ៗ និង​មាន​ទំនាក់ទំនង​ល្អ​ខ្លាំង​ជាមួយនឹង​មនុស្ស​ដែល​មាន​ភេទ​ផ្ទុយ​ពី​អ្នក តែ​ត្រូវ​ប្រយ័ត្ន​ពី​សុខភាព​របស់​ខ្លួនឯង​ផង ព្រោះ​ពេល​មាន​សុខភាព​ល្អ​ទើប​អាច​សម្រេច​ការងារ​បាន​ដោយ​រលូន ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំវក នៅ​ក្នុង​ខែ​នេះ​អ្នក​កើត​ឆ្នាំវក​ទាំងប្រុស​ទាំងស្រី​នឹង​ទទួល​បាន​ពរ​សំណាង​ច្រើន​សន្ធឹកសន្ធាប់​ពី​ទេវតា​ថែរក្សា​ឆ្នាំ​ថ្មី​នេះ ទទួល​បាន​ឱកាស​លាភ​ឱកាស​ជ័យ​ច្រើន​លើក​ច្រើន​សារ និង​បាន​ផល​ល្អ​ប្រសើរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំពោះ​រឿង​លុយកាក់​ទៀត​សោត​អ្នក​ហាក់បី​ជា​រត់​បុក​ជាមួយនឹង​វា​យ៉ាង​ដូច្នេះ វា​មាន​ន័យ​ថា​ក្នុង​ពេល​ជាមួយ​គ្នា​នោះ​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ចំណេញ​យ៉ាងច្រើន​សន្ធឹកសន្ធាប់​ស្មាន​មិន​ដល់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំរកា អ្នក​កើត​ឆ្នាំរកា​ទាំងឡាយ​អស់​ការ​ព្រួយបារម្ភ​ពី​ការ​ខ្វះខាត​លុយកាក់​ផ្គត់ផ្គង់​ជីវភាព​ទៀត​ហើយ ក្រោយ​ពេល​ចូល​ដល់​ខែ​ថ្មី​នេះ ព្រោះ​អ្នក​នឹង​រកបាន​ចំណូល​ច្រើន​ជាង​ពេល​មុន​ៗ​ទ្វេ​ដង​ឯណោះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចាប់ពី​ពេល​នេះ​ទៅ​រឿង​អាក្រក់​ៗ​ទាំងអស់​នឹង​ត្រូវ​រលាយ​ផុត​ពី​អ្នក​ទៅ​ហើយ​នាំ​មក​វិញ​នូវ​លាភ​សំណាង​ភាព​ជោគជ័យ​មក​កាន់​អ្នក​វិញ​ម្តង លើស​ពី​នេះ​អ្នក​នឹង​មាន​ទំនាក់ទំនង​ល្អ​បំផុត​ជាមួយនឹង​មនុស្ស​ដែល​មាន​ភេទ​ផ្ទុយ​នឹង​អ្នក ៕

ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយ www.mahakhmer.com ដោយគ្មានការអនុញាត។ សម្រាប់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ឬ​ផ្សាយ​បន្ត សូមទាក់ទង​មក អ៊ីម៉េល info [at] mahakhme.com ឬទូរស័ព្ទលេខ​ 015 883 332។
អត្ថបទទាក់ទង