មិនគួរអោយជឿ មានវិញ្ញាណពិសេសតាមថែរក្សាឆ្នាំទាំង៣នេះទៀត!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពិតណាស់ឆ្នាំទាំងអស់គឺមាន១២ ហើយបើតាមក្បួនទស្សន៍ទាយរបស់ចិនឆ្នាំទាំង១២នឹង ក៏អាចមានឆ្នាំខ្លះមានវាសនានិងសំណាងស្រដៀងគ្នាដែរ។ជាក់ស្ដែងមានឆ្នាំ៣គត់ ដែលមានវិញ្ញាណពិសេសតាមថែរក្សា​ ហើយឆ្នាំទាំង៣នោះគឹ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំម្សាញ់៖ មិនធម្មតាមែន!អ្នកដែលកើតឆ្នាំនេះគឺបាននាំនូវភាពឆ្លាតវៃមកជាមួយតាំងពីពួកគេបានចាប់កំណើតមកម្ល៉េះ។មនុស្សប្រភេទនេះគឺជាមនុស្សដែលមានក្ដីសង្ឃឹមនៅក្នុងខ្លូន,ចេះបត់បែនតាមកាលៈទេសៈ នឹងមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ខ្លាំងណាស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្វីត្បិតតែពួកគេមានជីវិតលំបាកបន្ដិចមែន តែបើតាមក្បួនទស្សន៍ទាយរបស់ចិនបញ្ចាក់ថា​ មនុស្សប្រភេទនេះគឺមានវិញ្ញាណពិសេសមួយតាមថែរក្សាពីក្រោយពួកគេរហូត នឹងបាននាំសំណាងល្អៗជាច្រើនមកកាន់គ្រួសាររបស់អ្នក​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយគេក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាមនុស្សប្រភេទនេះ​​ នាពេលអនាគត់ពួកគេនឹងអាចក្លាយទៅជាមេដឹកនាំដ៏អង់អាចក្លាហាននឹងមានអំណាចអាចជួយសង្រ្គោះមនុស្សជាច្រើនបានផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំខាល៖ តាមក្បួនទស្សន៍ទាយរបស់ចិនបានបញ្ជាក់ថា អ្នកដែលកើតឆ្នាំនេះអាចនឹងមានវាសនាខ្ពង់ខ្ពស់ នឹងនាំតែប្រយោជន៍ល្អៗជាច្រើនមកកាន់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ។ មនុស្សប្រភេទនេះទាមទារធ្វើអ្វីៗដោយសន្សឹមៗនឹងប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីសំរេចបានជោគជ័យដ៏ធំធេងមួយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្ដែងគេបានបញ្ជាក់ទៀតថាមនុស្សប្រភេទនេះគឺមានវិញ្ញាណពិសេសបីតាមដាស់តឺននឹងថែរក្សាពួកគេ ទី១គឺការពារពួកគេអោយជៀសផុតពីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលយើងមិនអាចដឹងមុន ទី២គឹតាមដាស់តឺនពួកគេអោយចេះការពារនឹងថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួន នឹងទី៣នោះគឺផ្ដល់ក្ដីសង្ឃឹមនឹងជំុរុញអោយពួកគេក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានអំណាចនិងទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំវក៖ អ្នកដែលកើតឆ្នាំនេះថ្វីត្បិតតែមានជីវិតលំបាក និងទទួលរងការគាបសង្កត់ពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនបន្តិចមែន តែកុំបារម្ភអី បើតាមក្បួនទស្សន៍ទាយរបស់ចិនបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលកើតឆ្នាំនេះពួកគេគឺជាទ្រព្យ អាចនិយាយបានថាប្រសិនបើគ្រួសារមានពួកគេនៅក្នុងផ្ទះគឹដូចមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅជាមួយអញ្ជឹង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្ដែងគេបានបញ្ជាក់ដែលថាមនុស្សប្រភេទនេះក៏មានវិញ្ញាណពិសេសតាមថែរក្សាដែរ។ហេតុដូចនេះហើយរាល់ការប្រកបកិច្ចការងាររកសីុគឺដើរទៅមុខយ៉ាងរលូន ហើយចំពោះការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាក៏តែងតែទទួលបានសុខសុវត្ថិភាពជាចំបង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពិតណាស់នៅពេលអនាគត់ជីវិតរបស់ពួកគេនឹងអាចរស់នៅលើគំនរមាសប្រាក់ដ៏ច្រើនមហាសាល៕

ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយ www.mahakhmer.com ដោយគ្មានការអនុញាត។ សម្រាប់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ឬ​ផ្សាយ​បន្ត សូមទាក់ទង​មក អ៊ីម៉េល info [at] mahakhme.com ឬទូរស័ព្ទលេខ​ 015 883 332។
អត្ថបទទាក់ទង