សំណាងបានមកដល់! អស្ចារ្យណាស់សម្រាប់ប្តី​ប្រពន្ធ​ឆ្នាំ​ទាំងបី​នេះ នៅ​ជាមួយគ្នា​កាន់តែច្រើន​កាន់តែ​មាន​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គូស្នេហ៍​ដែលមាន​សំណាង​ជា​អ្នក​នៅក្នុង​សញ្ញា​រាសីចក្រ​ខាងក្រោម​នេះ​នឹងមាន​ជីវិត​មាន​សំណាងល្អ​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រាសី​ឆ្នាំខាល និង​ឆ្នាំមមី​៖ ​តាម​ហោរាសាស្ត្រ គូស្នេហ៍​ឆ្នាំខាល និង​មមី ជាទូទៅ​មាន​ចរិត​ឆេវឆាវ​បន្តិចបន្តួច​។ ក្នុងចំណោម​អ្នក​ទាំងពីរ​នេះ អ្នក​កើត​ឆ្នាំមមី ងាយ​ខឹង បុគ្គលិកលក្ខណៈ​ពិតជា​ស្មាន​មិន​ដល់ ពេល​មួយ​នាទី មាន​ភាព​រីករាយ និង​រស់​រវើក នាទី​បន្ទាប់​ខឹង​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​បន្ទាប់ពី​រៀបការ​រួច ជីវិត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​គូស្នេហ៍ ខាល និង មមី នឹងមាន​ភាពខុស​គ្នាច្រើន បើ​ធៀប​នឹង​ពេលទំនេរ​របស់​ពួកគេ​។ នឹក​គ្នា​ពេល​នៅ​ឆ្ងាយ ប៉ុន្តែ​ពេល​នៅ​ជិតគ្នា​ងាយ​នឹង​ឈ្លោះ​បង្កើត​ជម្លោះ ឬ​និយាយ​ពាក្យ​មិនល្អ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ប៉ុន្តែ​គ្មានអ្វី​សង្ស័យ​ឡើយ​ចំពោះ​ស្នេហា​មួយគូ​នេះ​ទេ​។ អ្នក​កើត​ឆ្នាំខាល និង​ឆ្នាំមមី តែងតែ​ចេះ​ប្រឹងប្រែង​កែប្រែ និង​គិតដល់​ដៃគូ​។ គូស្នេហ៍​មួយគូ​នេះ​កាន់តែ​នៅ​ជាមួយគ្នា​កាន់​តែមាន​សុភមង្គល ពួកគេ​នឹង​កាន់តែ​យល់ចិត្ត​គ្នា និង​កសាង​ជីវិត​ដ៏​រុងរឿង និង​សុភមង្គល​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ឆ្នាំឆ្លូវ និង​ឆ្នាំម្សាញ់​៖ ​ក្នុង​ទំនាក់ទំនង​របស់​គូស្នេហ៍​ឆ្លូវ និង​ម្សាញ់ បុគ្គល​ម្នាក់​មាន​ចរិត​ក្តៅក្រហាយ រឹងរូស ចំណែក​ម្នាក់ទៀត​ងាយ​ទប់​កំហឹង​ក្នុង​ចិត្ត​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលវេលា​ក្រោយ​រៀបការ គូស្នេហ៍​មួយគូ​នេះ​ងាយ​មានទំនាស់ ពេលខ្លះ​គ្រាន់តែ​មកពី​រឿង​អ្វី​ម្យ៉ាង សូម្បីតែ​រឿង​ដែល​មិនមាន​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​ក៏ដោយ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ទោះយ៉ាងណា អ្វីៗ​គឺ​គ្រាន់តែ​ភាគី​ពីរ​ប្រកែក​គ្នា​ប៉ុណ្ណោះ មិនមែន​ដោយសារ​អារម្មណ៍​របស់​គេ​មិន​ស៊ីជម្រៅ​នោះទេ​។ ទោះបី​គេ​និយាយ​ពាក្យ​អាក្រក់​ក៏​គ្មានអ្វី​អាច​បំបែក​គេ​បានដែរ​។ មិន​ត្រឹមតែ​ប៉ុណ្ណោះ ចំណង​ស្នេហ៍​របស់​គូ​នេះ​នឹង​កើន​ឡើងជា​បន្តបន្ទាប់​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​តាម​ហោរាសាស្ត្រ គេ​ជា​ឆ្នាំ​សញ្ញា​ដែល​ចេះ​ផ្លាស់ប្តូរ​គ្នា ចេះ​កែខ្លួន​ឱ្យបាន​ច្រើនឡើង ហើយ​រួមគ្នា​កសាង​គ្រួសារ​ឱ្យមាន​សុភមង្គល និង​សម្បូរ​សប្បាយ ។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​សត្វ​រកា និង​រោង​៖ ​តាម​ហោរាសាស្ត្រ ប្ដី​ប្រពន្ធ​ឆ្នាំរកា និង​រោង តែងមាន​ជម្លោះ​ក្នុង​ជីវិត​ក្រោយ​រៀបការ ។ ប្ដី​ប្រពន្ធ​មួយគូ​នេះ​មាន​សុភមង្គល​ជាធម្មតា ប៉ុន្តែ​ពេលណា​មានរឿង​តូចតាច​មាន​ទស្សនៈ​ខុសគ្នា​ងាយ​មាន​ជម្លោះ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​អ្នក​កើត​ឆ្នាំរកា រស់នៅ​ត្រង់​និង​ស៊ីសង្វាក់​គ្នា​។ ពួកគេ​ច្រើនតែ​ចង់​បញ្ជា​ក់រឿង​ត្រូវ និង​ខុស ការពារ​ទស្សនៈ​របស់​ពួកគេ​។ ភាពចម្រូងចម្រាស​ទាំង​តូច​ទាំង​ធំ​បាន​បន្ត​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ទោះបី​ជាមាន​ភាពស្រពិចស្រពិល​យ៉ាងណាក៏ដោយ ពួកគេ​ជា​គូ​វាសនា​របស់​គ្នា​ទៅវិញទៅមក​ដែល​តែងមាន​មនោសញ្ចេតនា​ជ្រាលជ្រៅ​ចំពោះ​គ្នា​ទៅវិញទៅមក​។ ពេលវេលា​កាន់តែ​យូរ​ទៅៗ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅពេលដែល​ពួកគេ កាន់​តែមាន​ភាពចាស់ទុំ និង​ចេះ​អធ្យាស្រ័យ​គ្នា​ទៅវិញទៅមក ទំនាក់ទំនង​រវាង​ប្តី​ប្រពន្ធ​នឹង​កាន់​តែមាន​ស្ថិរភាព​។ ពួកគេ​ជាស​ញ្ញា​រាសីចក្រ​ដែល​នៅ​ជាមួយគ្នា​អស់​មួយជីវិត ៕​

ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយ www.mahakhmer.com ដោយគ្មានការអនុញាត។ សម្រាប់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ឬ​ផ្សាយ​បន្ត សូមទាក់ទង​មក អ៊ីម៉េល info [at] mahakhme.com ឬទូរស័ព្ទលេខ​ 015 883 332។
អត្ថបទទាក់ទង