ស្តេច​ហោរ​កំពូល​ឆុត​បាន​ទស្សន៍​ទាយ​ថា គ្រួសារ​ណា​មាន​ឆ្នាំជូត ខាល រកា​ដូច​មាន ​មាស​ ១០​ កេស ក្នុងផ្ទះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្តេច​ហោរ​កំពូល​ឆុត​បាន​ទស្សន៍​ទាយ​ថា បើ​ក្នុងផ្ទះ​អ្នកមាន​ឆ្នាំ​ទាំង​បី​នេះ​ចាត់​ទុក​ថា​គ្រួសារ​នោះ​នឹង​មានសំណាង​ខ្លាំង​ជាងគេ មាន​លាភ​មានទ្រព្យ​ធំ បណ្តុំ​មាសប្រាក់ និង​មាន​ដំណឹង​ល្អ​ចូល​មក​ព្រម​គ្នា​ក្នុង​ថ្ងៃ​តែ​មួយ​ចាប់ពី​ពេល​នេះ​ទៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រោះថា​ឆ្នាំ​ទាំង​បី​ខាងលើ ត្រូវ​បាន​ចាត់​ចូល​ក្នុង​ចំណាត់ថ្នាក់​កំពូល​ឆ្នាំ​ខាង​លាភ​សំណាង​របស់​ស្តេច​ចិន​សែ​រួច​ទៅ​ហើយ លេខ​នាំ​ហេង​៣៣៣ ពណ៌​នាំ​សំណាង​បៃតង ក្រហម ប្រផេះ និង​ខៀវ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំជូត ទ្រព្យសម្បត្តិ​ជា​ច្រើន​កំពុង​តែរ​ត់ម​ករក​អ្នក​ហើយ ជា​ពិសេស​នោះ​គឺ​នៅ​ក្នុងថ្ងៃនេះ​តែ​ម្ដង ។ ពិត​ណាស់​ភាព​មានបាន​កំពុង​តែ​ដើរមក​ជិត​លោក​អ្នក​យ៉ាង​ប្រាកដ​ហើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នេះ​អ្វី​ដែល​ជា​ឧបសគ្គ​របស់​អ្នក​ក៏​គួរតែ​កុំ​ចុះចាញ់​អ្វី​ៗ​គ្រប់យ៉ាង ព្រោះ​ភាព​ជោគជ័យ​កំពុង​តែ​រង់ចាំ​អ្នក​នៅ​ក្នុង​ពេល​ហើយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំខាល នៅ​ថ្ងៃនេះ​អ្នក​ពិតជា​មានសំណាង​ណាស់ គឺ​បាន​បើក​ចំ​ប្រអប់​លាភ​សំណាង​ដ៏​ធំ​មួយ ដែល​ក្នុង​នោះ​គឺ​មាន​សុទ្ធតែ​មាសប្រាក់​យ៉ាងច្រើន​ស្ដុក​ស្ដម​តែ​ម្ដង​ហើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នេះ​មិនយូរ​នោះ​ទេ​ភាព​មានបាន​នឹង​ក្លាយជា​របស់​អ្នក ហើយ​ជីវិត​ក៏​ជួប​ប្រទះ​នឹង​ភាព​សប្បាយ​រីករាយ​យ៉ាងច្រើន​ផង​ដែរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំរកា លាភ​ធំ​ពេល​នេះ​បាន​ក្លាយជា​របស់​អ្នក​ហើយ ដូច្នេះ​ប្រសិនបើ​អ្នក​ចង់​សម្រេច​កិច្ច​ការងារ​អ្វី​ផ្សេង​ៗ​នោះ ប្រញាប់​ចាប់ផ្ដើម​ភ្លាម​ទៅ ព្រោះ​លាភ​ធំ​មួយ​នេះ​មិន​មាន​យូរ​នោះ​ទេ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពិត​ណាស់​រាល់​ការ​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​របស់​អ្នក​នឹង​តបស្នង​នូវ​លទ្ធផល​ដ៏​ល្អ​អស្ចារ្យ​មួយ ជា​ពិសេស​នោះ​គឺ​ធ្វើ​ឱ្យ​ជីវិត​របស់​អ្នក​រស់នៅ​ស្រួល​និង​ពោរពេញ​ទៅ​ដោយ​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ដ៏​ច្រើន​ស្ដុក​ស្ដម ៕

ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយ www.mahakhmer.com ដោយគ្មានការអនុញាត។ សម្រាប់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ឬ​ផ្សាយ​បន្ត សូមទាក់ទង​មក អ៊ីម៉េល info [at] mahakhme.com ឬទូរស័ព្ទលេខ​ 015 883 332។
អត្ថបទទាក់ទង