សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ថ្ងៃនេះ សែនព្រះខែហើយ មកដឹងប្រវត្តិខ្លះៗនៃពិធីបុណ្យនេះទាំងអស់គ្នា

8

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុណ្យសែនព្រះខែ គឺជាពិធីបុណ្យមួយរបស់ប្រជាជនចិន ដែលតែងតែប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅក្នុងថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា នៃប្រតិទិនរបស់ជនជាតិចិន។ ពិធីបុណ្យ គឺធ្វើឡើង ដើម្បីអបអរដោយការប្រមូលផលរបស់ប្រជាជននឹងដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះច័ន្ទផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពិធីបុណ្យសែនព្រះខែ គឺធ្វើឡើងចំថ្ងៃដែលព្រះច័ន្ទពេញបូណ៌មីជារៀងរាល់ឆ្នាំ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើក្រឡេកទៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1600-1046 មុនគ.ស ស្ថិតនៅក្នុងរាជវង្សយាន គឺមានរឿងព្រេងមួយដែលអាចនិយាយថា ជារឿង Romeo និង Juliet របស់ចិននោះ។ ហើយក៏ជារឿងនិទានមួយដែលទាក់ទងទៅ និងប្រវត្តិរបស់បុណ្យសែនព្រះខែនេះផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អស់កាលជាយូរមកហើយ ប្រទេសចិនត្រូវជួបនឹងបញ្ហាដល់ធំមួយនៅលើមេឃ គឺមានព្រះអាទិត្យរហូតដល់ទៅ១០ ដែលវាធ្វើ អោយផែនដីមានសភាពក្តៅខ្លាំង និងពិបាកដល់ការរស់នៅទាំងមនុស្ស សត្វ និងរុក្ខជាតិនានា។ រុក្ខជាតិ និងសត្វទាំងអស់ចាប់ផ្តើម ស្លា.ប់។ ហើយមនុស្សចាប់ផ្តើមហេវហត់ និងស្រែកទឹកជាខ្លាំង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងកំឡុងដែលប្រទេសចិនកំពុងជួបនៅបញ្ហានេះក៏បានលេចមុខនៅបុរសក្លាហានម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Hou Yi។ Hou Yi គឺជាអ្នកជំនាញខាង បា.ញ់ ព្រួយ។ គាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តជួយ ប្រជាជនទាំងអស់ដោយវិធី បា.ញ់ ព្រួយទំលាក់ព្រះអាទិត្យទាំងនោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វាប្រហែលជារឿងមួយដែលមិនអាចនឹងទៅរួច ប៉ុន្តែប្រជាជន ទាំងអស់បានអោយគាត់សាកល្បងមើល។ ពេលនោះ Hou Yi បានឡើងទៅលើភ្នំដែលមានកំពស់ខ្ពស់ជាងគេ ដែលគាត់បានរកឃើញ។ បន្ទាប់ពីស្វែងរកបានភ្នំដែលខ្ពស់ជាងគេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយគាត់ ក៏ចាប់ផ្តើម បា.ញ់ ទំលាក់ព្រះអាទិត្យម្តងមួយៗរហូតទាល់តែអស់ព្រះអាទិត្យចំនួន៩។ គាត់ទុកតែព្រះអាទិត្យមួយប៉ុណ្ណោះសំរាប់បំភ្លឺ និងផ្តល់ភាពកក់ក្តៅដល់មនុស្ស។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលនោះហើយដែល Hou Yi បានក្លាយទៅជាវីរៈបុរសរបស់ប្រជាជនចិន។ ហើយក៏ទទួលបានការអញ្ជើញរបស់ស្តេចអោយកាន់ព្រះរាជវង្ស ដើម្បីទទួលបាននៅរង្វាន់យ៉ាងពិសេសមួយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រង្វាន់ដ៏ពិសេសនោះ គឺជាទឹកម្យ៉ាង ដែលអាចអោយ Hou Yi អាចហោះហើរទៅកានឋានលើ និងមានជីវិតអមតៈ។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហា គឺទឹកនោះមានតែមួយដប ហើយសំរាប់តែមនុស្សម្នាក់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Hou Yi គាត់មិនចង់ចាក់ចេញពី Chang’e ដែលជាប្រពន្ធដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់គាត់នោះទេ។ ដូច្នេះហើយ Chang’e បានយកទឹកពិសេសនេះទៅរក្សាទុកនៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពមួយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែក្រោយមកសិស្សរបស់គាត់ម្នាក់ឈ្មោះថា Peng Meng បានរៀបចំគំរោងការ លួ.ច យកទឹកពិសេសនោះ។ ហើយនៅថ្ងៃមួយពេលដែល Hou Yi ចេញទៅបរ បា.ញ់ សត្វបាត់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Peng Meng បានទៅផ្ទះរបស់គាត់ ហើយ គំ រា.ម Chang’e ជាមួយនឹង ដា.វ របស់គេ។ Chang’e ដោយដឹងថា មិនអាចយកឈ្នះបាន នាងក៏ចាប់យកដប់ទឹកពិសេសហើយក៏ផឹកទឹកនោះអស់ ដើម្បីការពារវាពីកណ្តាប់ដៃរបស់ Peng Meng។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់មក Hou Yi ក៏ត្រលប់មកដល់ផ្ទះវិញ ប៉ុន្តែអ្វីៗបានយឺតពេលទៅហើយ គឺគាត់បានត្រឹមឃើញប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនហោះទៅព្រះច័ន្ទ។ Hou Yi មានការខូចចិត្តយ៉ាងខ្លាំង ពីព្រោះគាត់បាន បា .ត់ ប .ង់ ប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់រៀងរហូត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមក នៅពេលដែលព្រះច័ន្ទពេញវង្ស គឺ Hou Yi តែងតែសំលឹងមើល និងនឹកដល់ Chang’e ជានិច្ច។ ចាប់ពីពេលនោះមកប្រជាជានចិនតែងតែនាំគ្នាធ្វើពិធីបុណ្យសែនព្រះខែនេះរហូតមក៕

អត្ថបទទាក់ទង