សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

៥ យ៉ាងដែលអ្នក មិ ន គួ រ ធ្វើនៅពេល ផឹ ក ស្រ វឹ ង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងជីវិតរស់នៅបច្ចុប្បន្ននេះ ចៀសមិនផុតពីការទទួលទានគ្រឿងស្រ វឹ ង នោះទេ នៅពេលដែលជួបជុំមិត្តភក្តិ, ជប់លៀង ឬការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណា អ្នកគួរតែដឹង គឺដាច់ខាតមិនត្រូវធ្វើរឿងមួយចំនួនខណៈពេលដែល ស្រ វឹ ង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១. កុំងូតទឹក៖ រឿងមួយដែលអ្នកមិនគួរធ្វើ គឺងូតទឹកនៅពេលដែលផឹក ស្រ វឹ ង ព្រោះវាមិនអាចជួយឲ្យអ្នកស្វាងវិញបានទេ។ មិនថាក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកកំពុងតែក្តៅ ឬត្រជាក់ អ្នកមិនគួរងូតទឹកភ្លាមៗនោះដែរ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានស្ថានភាព ស្រ វឹ ង កាន់តែខ្លាំងឡើង ដែលនាំឲ្យអ្នកចង់ក្អួត, ឈឺក្បាល និងវិលមុខ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រឿងមួយដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ គឺការ សេ ព គ្រឿ ង ស្រ វឹ ង បណ្តោលឲ្យថ្លើមត្រូវធ្វើការ ធ្ង ន់ ក្នុងការបញ្ចេញជាតិពុល គួបផ្សំជាមួយនឹងការងូតទឹកភ្លាមៗក្រោយពេល ស្រឹ ង ស្រា កម្រិតជាតិអាកុលមិនអាចបណ្តេញចេញពីក្នុងឈាមបាន ដែលបណ្តោលសរសៃឈាមខូ ច ខា ត និងអាចបណ្ដាលឲ្យ ស្លា .ប់ (ប្រសិនបើអ្នកសុខភាព ខ្សោ យ ស្រាប់)។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វិធីល្អបំផុត គឺអ្នកត្រូវប្រើកន្សែងជ្រលក់ទឹកក្តៅឧណ្ឌៗ មកជូតសម្អាតរាងកាយមុនពេលចូលគេង វានឹងជួយចរាចរឈាមនៅក្នុងរាងកាយដំណើរការបានស្រួលឡើងវិញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២. កុំប្រើថ្នាំ ប ន្សា ប៖ ការប្រើថ្នាំនេះអាចជួយសង្គ្រោះអ្នកខណៈដែល ស្រ វឹ ង តែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែថ្នាំនេះមិនល្អដូចអ្វីដែលអ្នកបានគិតនោះឡើយ។ វាអាចប្រតិកម្មជាមួយក្រពះ និងពោះវៀន ហើយអាចធ្វើឲ្យរាងកាយអស់កំលាំង, មិនស្រួលក្នុងខ្លួនថែមទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យកល្អ នៅពេលដែល ស្រ វឹ ង អ្នកអាចប្រើដៃដើម្បីលូកចូលដើម្បីឲ្យក្អួតចេញមក ហើយផឹកទឹកផ្លែឈើជំនួសវិញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣. កុំផឹកកាហ្វេសខ្មៅ៖ ដើម្បីចៀសឲ្យផុតពីអាការៈវិលមុខ អ្នកមិនគួរផឹកកាហ្វេខ្មៅនោះទេ។ កាហ្វេខ្មៅ អាចធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកបាត់បង់ជាតិទឹក, អារម្មណ៍មិនល្អ និងធ្វើឲ្យអ្នក ស្រ វឹ ង កាន់តែយូរជាងមុន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤. កុំបរិភោគអាហារចៀន ឬមានជាតិខ្លាញ់ច្រើន៖ អាហារចៀនអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាឆ្អែត ហើយមិនយូរទេរាងកាយរបស់អ្នកនឹងស្រូបយកជាតិអាកុលទាំងអស់។ នេះគឺជាការពិត ព្រោះបន្ទាប់ពីការបរិភោគអាហារចៀន ប្រូតេអ៊ីន និងជាតិខ្លាញ់ធ្វើឲ្យអ្នកទទួលរងការហើមពោះ, ពិបាករំលាយអាហារ ដែលបណ្តោលឲ្យ ជា តិ អា កុ ល នៅតែមិនអាចបញ្ចេញចេញពីរាងកាយដដែល។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ ក្រពះ និងពោះវៀនរបស់អ្នកនឹងទទួលរងនូវការ ឈឺ ចា ប់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៥. កុំ រួ .ម ភេ .ទ៖ បច្ចុប្បន្ននេះ បញ្ហា ងា .ប់ លិ .ង្គ ព្រមទាំងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតបានកើតមានឡើងដោយសារតែការ សេ ព .គ្រឿ ង ស្រ វឹ ង។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ អ័រម៉ូន test os tero ne ដែលជួយរក្សាចំណង ផ្លូ .វ ភេ .ទ, ការរំញោចក្រពេញ ប្រូ ស្តា ត និងការ បា .ញ់ ទឹ .ក កា .ម ចេញ ក៏ត្រូវកាត់បន្ថយដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅពេលដែលអ្នក ស្រ វឹ ង មិនគួរប្រព្រឹត្តិការ រួ .ម ភេ .ទ នោះទេ ព្រោះអាចបណ្តោលឲ្យអ្នកកាន់តែអស់កម្លាំង, ខ្វះជាតិទឹកក្នុងរាងកាយ, គ្រោះ ថ្នា ក់ ដល់សុខភាព ជាពិសេសមិនអាចឈានដល់ ចំ ណុ ច កំ ពូ ល នោះឡើយ៕

ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយ www.mahakhmer.com ដោយគ្មានការអនុញាត។