សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

រឿង ៧យ៉ាងដែលមនុស្សស្រីត្រូវលះបង់ក្រោយពេលរៀបការរួច

16

ក្រោយពេលរៀបការ មនុស្សស្រីត្រូវប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ច្រើន។ សំណាងដែរ មនុស្សស្រីដែលរៀបការរួចនឹងមានក្តីសុខច្រើនជាងភាពបាត់បង់ទាំងនេះ។ តាមការពិត ក្រោយរៀបការ អ្នកនឹងត្រូវលះបង់រឿង ៧យ៉ាងដូចខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


១. សេរីភាព៖ ពេលមានតួនាទីជាភរិយា អ្នកនឹងរវល់ខ្លាំងលែងមានពេលធ្វើរឿងដែលចូលចិត្ត និងមើលថែខ្លួនដូចពីមុន។ ជាពិសេស អ្នកនឹងលែងមានសេរីភាពតទៅទៀតហើយ។ ២. ភា ព ប រិ សុ ទ្ធ៖ អ្នកត្រូវស៊ូទ្រាំលាក់រឿងទុកក្នុងចិត្តដែលមានតែអ្នកទេយល់។ លើសពីនេះទៀត ដោយសារតែគិតបារម្ភពីលុយពេកធ្វើឱ្យអ្នកភ្លេចថែខ្លួនឯងដូចកាលនៅលីវ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


៣. ភាពឆ្លាតវៃ៖ ក្រោយរៀបការរួច អ្នកត្រូវផ្តល់កំណើតឱ្យកូន។ រឿងនេះធ្វើឱ្យមនុស្សឧស្សាហ៍ភ្លេចភ្លាំង។ វិទ្យាសាស្ត្របានអះអាងថា ស្ត្រីឆ្លងទន្លេរួច ខួរក្បាលនឹងលែងលូតលាស់ទៀតហើយ បើទោះបីជាឈប់យកកូនទៀតក៏ដោយ។ ៤. រាងស្លីមស្អាត៖ ពេលមានផ្ទៃពោះ ក្បាលពោះអ្នកនឹងធំជាងមនុស្សស្រីធម្មតា ស្បែក យា រ ធ្លា ក់ ខ្មៅស្រអាប់ និងស្នាមសង្វារ។ ពេលវេលានឹងអាចធ្វើឱ្យវាប្រសើរឡើងបាន តែមិនអាចដូចដើមឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


៥. សម្រស់៖ ស្ត្រីដែលមានប្តីរួច ពិសេសក្រោយសម្រាលកូនរួច តំបន់ ឯ ក ជ ន នឹ ង រ លុ ង បា ត់ ប ង់ ភា ព តឹ ង ណែ ន។ ស្បែកដើម ទ្រូ ង នឹ ង ជ្រី វ ជ្រួ ញ កើ ត ស ង្វា រ។ ៦. សុខភាព៖ ការរៀបការ និងមានកូនធ្វើឱ្យសុខភាពស្ត្រីប្រែប្រួល។ នាងទទួលរងរបួសទាំង ផ្លូ វ ចិ ត្ត និ ង ផ្លូ វ កា យ។ ក្រោយមានកូន ស្ត្រីតែងកើតអាការៈឈឺខ្នង ឈឺពោះ ឈឺក្បាល ជ្រុះសក់ ស្រៀវធ្មេញ ស្រវាំងភ្នែក…។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


៧. បាត់បង់មិត្តភាព៖ ស្ត្រីភាគច្រើននឹងត្រូវបាត់បង់មិត្តភក្តិស្និតស្នាល ដោយសារនាងលែងមានពេលដើរលេងក្រៅផ្ទះ និងត្រូវការពេលវេលាថែទាំប្តី៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង