សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ស្នេ ហា លើអាកាស! ចង់ រួ ម ភេ ទ ជា មួ យ ធម្មជាតិ គូ ស្នេ ហ៍ មួ យ គូ ត្រូវដឹកទៅពេទ្យ ព្រោះតែធ្លាក់ពីលើដើមឈើ

7

អាមេរិក : សារព័ត៌មាន បរទេសមួយ បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថា កំលោះក្រមុំជា គូ ស្នេ ហ៍ មួ យ គូ បានស្វែង រ ក កា រ រួ ម ភេ ទ នៅកន្លែង ដ៏ រ៉ូមែ ន ទិ ក មួយ ជាមួយធម្មជាតិ ដ៏ប្លែក គឺពួកគេបាននាំគ្នា ឡើងលើដើមឈើ មួយដើម ដើម្បី រួ ម រ័ ក ជាមួយគ្នា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរសម្នាក់ឈ្មោះ Erik និង ដៃ គូ របស់គេឈ្មោះ Salina បានសម្រេចចិត្ត ធ្វើនូវរឿងដ៏គួរអោយ ស្ងើចនេះ ដោយពួកគេព្យាយាម រក្សាលំនឹងក្រេ ប រស ជា តិ ស្នេ ហ៍ នៅលើដើមឈើ បើទោះបីជាវាហាក់ដូចជា រាងរយោលបន្តិចក្តី។ ប៉ុន្តែមិនសំណាង អ្នកទាំងពីរ ក៏បានធ្លាក់មកដី ព្រោះតែ មែកឈើបាក់ ដែលពីដំបូងគឺ Erik បានធ្លាក់មុន ទើបនាង Salina ព្យាយាមជួយ ក៏ធ្លាក់មកដី តាមក្រោយ។ ពួកគេត្រូវបាន ក្រុមសង្គ្រោះបញ្ជូន ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ ដើម្បីព្យាបាលរបួស៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង