សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

គន្លឹះក្នុងការជួយឲ្យ សុ ដ ន់ កាន់តែរីកធំទៅៗ តាមរបៀបធម្មជាតិ

13

មានមធ្យោបាយច្រើនណាស់ដែលស្រ្តីអាចធ្វើបានដើម្បីបង្កើនទំហំ សុ ដ ន់ របស់ខ្លួន។ រឿងដំបូងគេដែលមនុស្សយើងអំពីការពង្រីក សុ ដ ន់ គឺការវះកាត់តែម្តង ប៉ុន្តែវាក៏មានមធ្យោបាយផ្សេងក្រៅពីនេះដែរ ហើយអ្វីដែលកាន់តែល្អនោះគឺមធ្យោបាយបែបធម្មជាតិតែម្តង ដូចជា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ការហាត់ប្រាណ៖ មានការហាត់ប្រាណមួយចំនួនតូចដែលអាចជួយពង្រឹងដល់ទំហំ សុ ដ ន់ របស់ស្រ្តីបានបើសិនជាធ្វើវាបានត្រឹមត្រូវ។ តាមបច្ចេកទេស វានឹងមិនធ្វើឲ្យ សុ ដ ន់ រីកធំទេ តែវានឹងជំរុញដល់ភាពរីកធំរបស់វា។ សុ ដ ន់ យារធ្លាក់ គឺបញ្ហាធំមួយសម្រាប់ស្រ្តី និង សុ ដ ន់ របស់ពួកគេ ដូច្នេះ ការហាត់ប្រាណផ្តោតទៅលើសាច់ដុំនៅទ្រូងបានទៀងទាត់ដូចជា ការអាវ៉ង់ ការពុតពែនខ្លួន និងហាត់យកសាច់ទ្រូង គួរតែអាចពង្រឹងដល់សាច់ដុំនៅក្រោម សុ ដ ន់ ដើម្បីឲ្យ សុ ដ ន់ មើលទៅរឹងមាំបាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ការម៉ាស្សានៅ សុ ដ ន់ ដ៏ល្អក៏ជួយភ្ញោ ច ដល់ការលូតលាស់ និងសុខភាពស្រ្តីកាន់តែល្អជាងមុនដែរ ព្រោះការម៉ា ស្សានឹងបង្កើនរបត់ឈាមរត់ទៅតំបន់ សុ ដ ន់ តែម្តង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


របបអាហារ៖ រឿងមួយដែលអាចបង្កើនការរីកធំរបស់ សុ ដ ន់ យ៉ាងជោគជ័យ និងធម្មជាតិនោះគឺរបបអាហារ។ អ័ រ ម៉ូ ន ក្នុងរាងកាយស្រ្តីច្រើនតែជាកត្តាជំរុញដល់ទំហំរបស់ សុ ដ ន់ ហើយអ័រម៉ូននោះឈ្មោះថា អេ ស្រ្តូ ជែ ន។ អាហារមួយចំនួនដែលមានជីវជាតិ ភ្ញោ ចដល់ការផលិត អ័ រ ម៉ូ ន អេ ស្រ្តូ ជែ ន កា ន់ តែច្រើន នឹងជួយគ្រប់គ្រងការរីកទំហំរបស់ សុ ដ ន់ បាន។ អាហារសម្បូរ អ័ រ ម៉ូ ន អេ ស្រ្តូ ជែន មានដូចជា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


-ផលិតផលធ្វើពីសណ្តែកសៀង, ផលិតផលធ្វើពីទឹកដោះគោ, គ្រាប់ធញ្ញជាតិ (គ្រាប់ផ្កាឈូករ័ត្ន គ្រាប់ល្ពៅ ។ល។), សណ្តែក, បន្លែ និងផ្លែឈើ (ដំឡូវជ្វា ខ្ទឹមស ទទឹម ប៉េងប៉ោះ ការ៉ុត ល្ហុងជាដើម)
ការបន្ថែមជាតិខ្លាញ់ទៅក្នុងរបបអាហារក៏អាចជួយបង្កើន ទំ ហំ សុ ដ ន់ បានដែរ ដោយសារតែ សុ ដ ន់ ស្រ្តីភាគច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយជា លិ កា ខ្លាញ់ ថ្វីបើវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងកន្លែងដែលជាតិខ្លាញ់ត្រូវទៅក៏ដោយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ជម្រើសផ្សេងទៀត៖ អា វទ្រ នា ប់អាចប្រើដើម្បីបញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់ និងមើលទៅដូចធ្វើឲ្យ សុ ដ ន់ រីកធំអ៊ីចឹង។ ការប្រើប្រាស់អា វទ្រ នាប់ សម្រាប់ហាត់ប្រាណ និងមានអា វ ទ្រ នា ប់សម្រាប់កល់នោះ អាចជាមធ្យោបាយបណ្តោះអាសន្នសម្រាប់ស្រ្តីដែលចង់កែប្រែការមើលឃើញរូបរាងរបស់ សុ ដ ន់ បានមួយគ្រា ដោយសារតែមិនចង់ វះ កា ត់៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង