សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ស មរភូមិ លើ គ្រែ មិនមែនគិតតែខ្លួនឯងមួយមុខ ហើយទុកគេចោលនោះទេ

3

ទាក់ទងនឹងចំណង់ជើងដែលសរសេរថាគិតតែខ្លួនឯងនេះ គឺចង់សម្តៅទៅលើការឈានដល់ ចំ ណុ ចកំ ពូ ល ក្នុងពេល រួ ម ភេ ទ។ តើអ្នកមានដឹងថាអារម្មណ៍មួយនេះមានលក្ខណៈបែបណាដែរទេ? ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនិយាយបានថា មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលស្ថិតក្នុងវ័យកណ្តាលនឹងប្រាប់ថា ការឈានដល់ចំណុចកំពូលក្នុងពេល រួ ម ភេ ទ គឺជាអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តខ្លាំងក្លាបំផុតមួយដែលកើតឡើងក្រោយពី រួ ម ភេ ទ រួច។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ពិតណាស់ សម្រាប់មនុស្សប្រុស រឿងដំបូងដែលគួរតែចងចាំក្នុងចិត្តគឺថាការ រួ ម ភេ ទ ធ្វើឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍អស្ចារ្យបាននៅពេលដែលពួកគេទទួលបានអារម្មណ៍ឈានដល់ចំណុចកំពូល។ ចំពោះស្រ្តីវិញ ពួកគេគិតថា ការ រួ ម ភេ ទគឺជាការបង្កើតនូវអារម្មណ៍ស្និទ្ធស្នាលរវាងមនុស្សប្រុស និងមនុស្សស្រីកាន់តែស្អិតរមួត។ ហេតុដូច្នេះហើយ ស្រ្តីភាគច្រើនតែងពន្យល់ពីហេតុផលដែលថា ដៃគូររបស់នាងហាក់បីដូចជាមិនចូលចិត្តប្រើវិធីបរបោសអង្អែលច្រើនដូចនាងនោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម៉្យាងវិញទៀត មនុស្សប្រុសបែរជាចូលចិត្តសាងកំហុសដដែលៗ និងមើលរំលងការបរបោសអង្អែលនេះជានិច្ច ព្រមទាំងចូលចិត្តវាយសម្រុករកតែចំណុចចុងក្រោយនៃការ រួ ម ភេ ទ និងទទួលបានការឈានដល់ ចំ ណុ ច កំ ពូ លតែឯងរហូតតែម្តង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បញ្ហាដ៏សំខាន់នោះគឺថា តើមានសម្ពាធខ្លាំងប៉ុណ្ណាដែលបុរសអាចដឹងនៅពេលប្រព្រឹត្តិប្រតិបត្តិការស ម រ ភូ មិ លើ គ្រែ នោះ។ ដូច្នេះហើយ ក្នុងនាមជាមនុស្សប្រុស យើងគួរតែធ្វើយ៉ាងណាផ្តល់ការសប្បាយដល់ខាងស្រីឲ្យបានច្រើនផង និងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរយៈពេលនៃការ រួ ម ដំ ណេ កនេះយូរជាងមុន។ យ៉ាងណាមិញ យកល្អអ្នកគួរតែផ្តល់ពេលវេលា រួ ម ភេ ទ នេះយូរចាប់ពី ៣០ ទៅ៤០នាទីទៅចាំដល់ទីបញ្ចប់ក៏បានដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


បើសិនជាអ្នកកំពុងតែស្វែងរកវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិត ផ្លូ វ ភេ ទ កាន់តែមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលច្រើន ឬសប្បាយចិត្តខ្លាំងនោះ ចូរបញ្ឈប់នូវគំនិតមួយដែលគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទៅទៀតទៅ។ មែនហើយ រឿងនេះស្តាប់មើលទៅទំនងមិនងាយធ្វើនោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏គ្មានអ្វីដែលថាមិនអាចទៅរួចដែរ។ ផ្ទុយទៅវិញ ចូរផ្តល់ការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានច្រើននូវអ្វីដែលនាងចងបាន។ ចូរ ថើ បនាងប្រកបដោយអារម្មណ៍តណ្ហា ថ្នាក់ថ្នមនាង និងផ្តល់ការម៉ា ស្សា ដល់ នាងឲ្យបានច្រើនដោយកុំគិតពីការតបស្នងវិញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចូរមិនត្រូវគិតអំពីសកម្មភាពចុងក្រោយ និងចង់ឈានដល់ ចំ ណុ ចកំពូលឲ្យសោះ។ ចូរឲ្យអ្វីៗដំណើរការយឺតៗ និងធ្វើឲ្យខាងស្រីទទួលបានអារម្មណ៍ ចំ ណុ ច កំ ពូ ល ក្នុងពេល រួ ម ភេ ទ មុនអ្នកវិញកាន់តែល្អ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង