សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

វិធីសាស្រ្ដ ៣ ជួយឲ្យស្រ្តីនៅតែមាន ចំ ណ ង់ ផ្លូ វ ភេ ទ

1

មានកត្តាច្រើនណាស់ដែលនាំឲ្យ ចំ ណ ង់ ផ្លូ វ ភេ ទ មនុស្សស្រីថយចុះ។ កត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យចំណង់ ផ្លូ វ ភេ ទ ស្ត្រីថយចុះនោះ គឺជាការឈានដល់កា រ រាំ ង រ ដូ វ តែម្តង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីសាស្រ្តដ៏មានសុវត្ថិភាពដែលជួយឲ្យមានចំ ណ ង់៖

– ចាប់ផ្តើមរបបអាហារ និងលំហាត់ប្រាណដែលផ្តល់សុខភាព

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកគួរតែទៅហាត់ប្រាណ ឬបើអាចទិញម៉ាស៊ីនរត់ហាត់ប្រាណនៅមួយកន្លែង ឬឧបករណ៍ហាត់ប្រាណណាមួយ ហើយចូរចំណាយពេល៣០ នាទីក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់ហាត់ប្រាណនឹងឧបករណ៍ទាំងនេះ។ វិធីសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតដែលមនុស្សស្រីយើងអាចបង្កើន ចំ ណ ង់ ផ្លូ វ ភេ ទ បាននោះ គឺការញ៉ាំអាហារដែលផ្តល់សុខភាព និងដាក់កម្មវិធីហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់។ រឿងនេះមិនត្រឹមតែផ្តល់អោយរាងកាយកាន់តែមានសុខភាពល្អទេ តែក៏ធ្វើឲ្យចិត្តគំនិតកាន់តែស្រស់ថ្លាផងដែរ។ កាលណាស្ថានភាព ផ្លូ វ ចិ ត្ត ល្អ វាពិតជាអាចពង្រឹងដល់ចំ ណ ង់ ផ្លូ វ ភេ ទ បាន ដូច្នេះ របៀបរស់នៅដែលផ្តល់សុខភាព គឺជារឿងដ៏ល្អបំផុតដែលអ្នកត្រូវចាប់ផ្តើម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

– សាកល្បងអាហារ ដែលជម្រុញដល់ចំ ណ ង់ ផ្លូ វ ភេ ទ

អាហារដែលជម្រុញដល់ចំណង់ ផ្លូ វ ភេ ទ មានដូចជា អយស្ទឺ សូកូឡា និងខ្ញី។ អាហារដែលជម្រុញដល់ ចំ ណ ង់ ផ្លូ វ ភេ ទ ត្រូវបានគេរកឃើញអស់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំទៅហើយ។ អាហារហឹរដូចជាម្ទេស ត្រូវបានគេជឿថា ក៏អាចបង្កើនចំ ណ ង់ ផ្លូ វ ភេ ទ បានដែរ តាមរយៈការបង្កើនចង្វាក់បេះដូង។ គ្មានអំណះអំណាងវេជ្ជសាស្ត្រណាមួយដែលបញ្ជាក់ថា យិនសិន អយស្ទឺ និងម្ទេសហឺរ អាចបង្កើនចំណង់ ផ្លូ វ ភេ ទ បានទេ ប៉ុន្តែ វាអាចធ្វើបែបនេះបានដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃសារធាតុ Placebo។ នៅពេលមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានគេប្រាប់ថា សារធាតុណាមួយនឹងបង្កើនចំ ណ ង់ ផ្លូ វ ភេ ទ វាប្រហែលជាមានប្រសិទ្ធភាពដែរដោយសារតែជំនឿខាងផ្នែកចិត្តសាស្ត្រតែប៉ុណ្ណោះ។

– ពិភាក្សាអំពីការព្យាបាល ដោយអ័រម៉ូនជាមួយគ្រូពេទ្យ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមធ្យម ស្ត្រីដែលត្រូវឆ្លងចូលវ័យរាំងរដូវនោះ គឺអាយុ ៥១ ឆ្នាំ។ មានអំណះអំណាងមួយបានឲ្យដឹងថា កម្រិតអ័រម៉ូនរបស់ស្ត្រីដែលរាំងរដូវរួច គឺមិនមានលក្ខណៈដូចគ្នានឹងពេលដែលពួកគេមិនទាន់រាំងរដូវឡើយ។ ចំណែកឯការព្យាបាលដោយអ័រម៉ូនតេស្តូស្តេរ៉ូន ក៏អាចបង្កើនចំ ណ ង់ ផ្លូ វ ភេ ទ របស់មនុស្សស្រីបានដែរ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាគួរតែបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា ឥទ្ធិពលរយៈពេលយូរនៃការព្យាបាលបែបនេះ នៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេ ជាពិសេសផលប៉ះពាល់ទៅលើសុដន់តែម្តង៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង