សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

រឿងរបស់នារីៗទេប្រុសៗដកខ្លួនចេញសិន!​ អាថ៌កំបាំងធ្វើឲ្យមនុស្សស្រី ស ម្រេ ចកា ម ដល់ កំ ពូ ល ដែលអ្នកគួរដឹង

30

គំនិតទូទៅដែលមានតាំងពីយូរមកហើយយល់ថា មនុស្សស្រីអាចឡើងដល់ចំណុច កំ ពូ ល បានតាមរយៈការបង្កាត់ភ្លើ ង ស្នេ ហ៏ ឬការលេង និងស្ទា បអ ង្អែ ល។ តែទោះបីជាយ៉ាងណាតាមការសិក្សាថ្មីមួយបានបដិសេធចំពោះទស្សនៈនេះ ហើយបាននិយាយថា មនុស្សគ្រប់រូបយល់ខុសចំពោះការ ស ម្រេ ច ទឹ ក កា ម របស់មនុស្សស្រី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


មនុស្សស្រីត្រូវចំណាយពេលយូរដើម្បីអាចស ម្រេ ច កា ម បាន ជាការពិតណាស់ មនុស្សស្រីត្រូវចំណាយពេលវេលាពី ១០-១៥នាទី ដើម្បីស ម្រេ ច កា ម។ តែទោះបីជាយ៉ាងណា ប្រសិនបើការជម្រុញស ម្រើ ប បានត្រឹមត្រូវ មនុស្សស្រីអាចស ម្រេ ច កា ម បានក្នុងរយៈពេលមិនប៉ុន្មាននាទី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ធ្វើសកម្មភាពមុនពេលសំរុកចូល៖ ការលេង និងស្ទា ប អង្អែ លដោយការ បឺ ត មា ត់, និយាយពាក្យ ស្នេ ហា ផ្អែម ល្អែម, ឱ បថ្នា ក់ ថ្ន ម និងត្រដុ ស ស្រា លៗ មុននឹងចាប់ផ្តើម ស ម្រុ កចូ ល, នេះក៏ជាកត្តាសម្រេចបានក្នុងការធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីអាច ស ម្រេ ច កា មបានដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


សមត្ថភាពអាច ស ម្រេ ច កា មបានអាស្រ័យលើទំហំ និងទីតាំងរបស់កន្លែង ឆ្តេ ញ៖ តាមការស្រាវជ្រាវដែលបានចេញផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិសម្រាប់ព័ត៌មានជីវបច្ចេកវិទ្យា (សហរដ្ឋអាមេរិច) កាលពីថ្មីៗនេះបានឲ្យដឹងថា មនុស្សស្រីមួយចំនួនដែលមានកន្លែង ឆ្តេ ញ តូច អាចសម្រេចទឹកកាមបានងាយស្រួលជាងមនុស្សស្រីដទៃ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


បរិយាកា ស រ៉ូមែ ន ទិ ច៖ ការជ្រើសរើសទីកន្លែង រ៉ូ មែន ទិច, ពេលវេលាល្អៗសម្រាប់អ្នកទាំងពីរ និងមិនទទួលបានការរំខានក្នុងពេលបង្កា ត់ ភ្លើ ង ស្នេ ហ៏, ជាកត្តាមួយដែលអាចជួយឲ្យថាមពលស្នេហាកាន់តែពុះកញ្ជ្រោលឡើង និងជម្រុញឲ្យមនុស្សស្រី ស ម្រេច ទឹ ក កា ម បាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការឈឺចាប់ពេលស ម្រេ ច ទឹ ក កា ម៖ យោងតាមការវិភាគរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានឲ្យដឹងថា កម្រិតនៃការឈឺចាប់របស់មនុស្សស្រីនឹងកើនឡើងដល់ ១០៧% នៅពេលនាងស ម្រេ ច ទឹ ក កា ម។ យោងតាមការវិភាគបានឲ្យឃើញថា អរម៉ូនអង់ដូភីន, អុកស៊ីតូស៊ីន និងប្រូឡាក់ទីននឹងត្រូវបានបញ្ចេញមកក្រៅ នៅពេលមនុស្សស្រីសម្រេចទឹកកាមដែលជួយឲ្យនាងក្លាយជាវីរៈនារី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្តេញ និងអា អូ ន តូ ច មា នលក្ខណៈដូចគ្នា៖ សរីរាង្គ ភេ ទរបស់បុរស និងស្ត្រីកើតចេញពីកោសិកា e m br y on ic ដូចគ្នា ហើយត្រូវបានតភ្ជាប់ទៅនឹងប្រព័ន្ធសរ សៃ ប្រសាទដូចគ្នា។ ជាការពិត កន្លែងឆ្តេ ញ ស្រដៀងគ្នានឹងក្បាល លិ ង្គដែរ។ កន្លែង ឆ្តេ ញ និងអាអូនតូចអាចបះឡើងដោយសារការកើនឡើងនៃលំហូរឈាមក្នុងពេលកំពុងជម្រុញអារម្មណ៏ឲ្យ ស ម្រើ ប។ ក្រោយពេល ស ម្រេ ចទឹ កកា ម រួច ឆ្តេ ញ និងអា អូ នតូ ច ត្រលប់ទៅទន់តាមបែបធម្មតាវិញ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង