សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

មនុស្សស្រីមានចំណុចពិសេសទាំង៩យ៉ាងនេះហើយ មិនខ្លាចថាគ្មានអ្នកស្រលាញ់នោះទេ គឺថាធ្វើឲ្យមនុស្សប្រុសស្រលាញ់ងប់ងុលដកចិត្តមិនរួចហ្មង!

16

មនុស្សស្រីម្នាក់ៗមានចំណុចពិសេសរៀងៗខ្លួនទៅតាមធម្មជាតិដែលផ្ដល់ឲ្យ ហើយបើមនុស្សស្រីមានចំណុចទាំងនេះទៀតរឹតតែពិសេសព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សប្រុសងប់ងុលដោយសារអ្នកមិនខាន៖

១. ម្រាមដៃស្រលូន ទន់រលោង៖ ម្រាមដៃតូចហើយវែង ដូចបន្លាក្រូច ហើយទន់រលោងគូរឲ្យចង់កាន់។

២. ថ្ពាល់ខួចឡើងក្រហមតិចៗ៖ ថ្ពាល់ទន់រលោង មានខួច ហើយក្រហមតិចៗដែលធ្វើមនុស្សប្រុសណាក៏បាក់ចិត្តស្រឡាញ់ដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣. បបូរមាត់ក្រហមប្រឿងៗមើលទៅគួរឲ្យចង់ខាំ៖ បបូរមាត់មិនខ្មៅ ហើយមិនធំពេក ដែលមើលទៅមានពណ៌ក្រហមតិចៗ ទន់រលោងគួរឲ្យចង់ខាំ។

៤. សក់ស្អាតរលោង៖ សក់មានរបៀបរៀបរយ មិនរញ៉េរញ៉ៃ ស្អាតរលោងដែលមើលទៅគួរឲ្យចង់ប៉ះ។

៥. រាងកាយមានអនាម័យ៖ ចេះរៀបចំខ្លួនឲ្យស្អាតបាត មិនរញ៉េរញ៉ៃ មានក្លិនក្រអូប ស្រស់ស្អាត ដែលមើលទៅមានរបៀបរៀបរយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៦. ដើមទ្រូងមូលក្លំ៖ វាជាចំណុចសំខាន់មួយសម្រាប់ស្ត្រី ដើមទ្រូងមិនតូចពេក ហើយក៏មិនធំពេក គឺសមល្មមជាមួយដងខ្លួន ព្រោះពេលដែលមានដើមទ្រូងស្អាត អ្នកស្លៀកពាក់អីក៏សមដែរ។

៧. មានចរិតរួសរាយរាក់ទាក់ មិនឆ្មើងឆ្មៃ៖ មានចរិតរួសរាយ មិនសូវចេះប្រកាន់ច្រើន ហើយតែងនាំភាពរីករាយដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៨. ទឹកមុខមានស្នាមញញឹម៖ ជាមនុស្សស្រីដែលចូលចិត្តញញឹម រីករាយ ហើយមិនចូលចិត្តធ្វើមុខក្រញូវ ព្រោះវាមិនស្អាត។

៩. មានទឹកចិត្តល្អ៖ មានទឹកចិត្តចេះជួយអ្នកដទៃ ចេះអាណិតអាសូរ ហើយតែងរីករាយពេលដែលឃើញអ្នកដទៃរីករាយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានតែសម្រស់ក៏មិនប្រាកដថាល្អក្នុងភ្នែកមនុស្សប្រុសដែរ ប៉ុន្តែអ្នកក៏ត្រូវមានចរិត និងទឹកចិត្តល្អស្អាតដូចគ្នា៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង