សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

តិចនិចធ្វើឱ្យមនុស្សស្រី មានអា រ ម្ម ណ៍ ទ្រាំ មិ នបាន ចង់ រួ ម ភេ ទ

18

យល់ដឹង៖ ពិតណាស់ ការស្ទា ប អ ង្អែ ល ជើ ងជា តិចនិចមួយ ដែលអាចធ្វើឱ្យមនុស្ស ស្រី មាន អា រ ម្មណ៍ ពុះ ក ញ្ជ្រោល ប៉ុន្តែនៅមានតិ ចនិ ចពិសេស ៗ ផ្សេងៗ ជាច្រើនទៀត។ ពេលខ្លះអ្នកគ្រាន់តែប្រើសមត្ថភាពតិចតួចប៉ុណ្ណោះ។ ខាងក្រោមនេះជាចំណុចមួយចំនួនធ្វើឱ្យកើតមាន ស ម្រើ ប ដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានដឹង៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


១-ឱ ប ពីក្រោយ៖ គ្មានអ្វីកក់ក្តៅជាងការឱ ប នោះទេ។ ការ ឱ ប ពីក្រោយមានភាពសុខស្រួលជាងការ ឱ ប ពីមុខ។ វាអាចឱ្យអ្នកអាចប៉ះអង្អែលថ្ពាល់គ្នា អាច ឱ ប គ្នាបានណែនល្អ។ ការ ឱ បយ៉ាងស្និទ្ធពីខាងក្រោយធ្វើឱ្យមានអារម្មណ៍ពុះកញ្ជ្រល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២-ចេះនិយាយភាសាផ្សេង៖ មនុស្សចេះ២ភាសាមានភាពទាក់ទាញជាងមនុស្សចេះតែភាសាផ្លូវការរបស់ប្រទេស។ ភាសាបារាំង និងភាសាអេស្ប៉ាញជាភាសាដ៏រ៉ូមែនទិច, គ្រាន់តែពាក្យថា hello មួយម៉ាត់អាចធ្វើឱ្យអ្នកមាន អា រម្ម ណ៍ពុះ ក ញ្ជ្រោ ល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣-ប្រើដៃរបស់អ្នក៖ ដៃរបស់បុរសជាហេតុផលមួយដ៏ធំ។ ព្រោះដៃជាអ្នកប៉ះប៉ូវអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងក្នុងក្តីស្រមៃ។ បុរសអាចធ្វើការបានដោយប្រើម្រាមដៃទាំង១០ ហើយវាជាឧបករណ៍មួយយ៉ាងសំខាន់។ គាត់ដឹងថាអ្វីដែលគាត់កំពុងតែធ្វើ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤-ស្តាប់រឿងគ្រប់យ៉ាង៖ មនុស្សស្រី នឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលបុរសចងចាំរឿងតូចតាចដូចជា ជញ្ចៀនពេជ្រដែលនាងបានចង្អុលក្នុងសៀវភៅកាតាឡុក។ រឿងបែបនេះកើតឡើងមិនមែនដោយសារតែអ្នកចងចាំទេ ប៉ុន្តែដោយសារអ្នកបានស្តាប់។ ការស្តាប់មិនមែនមានន័យថាគ្រាន់តែបានលឺនូវអ្វីដែលនាងបាននិយាយប៉ុណ្ណោះទេ តែត្រូវទទួលយកពាក្យសម្តីរបស់នាង ហើយឆ្លើយតបនៅពេលក្រោយ។ ការងក់ក្បាលរបស់អ្នក និងការសួរសំណួរក្នុងពេលវេលាដែលជាក់លាក់មួយបញ្ជាក់ថា គាត់កំពុងតែស្តាប់។ នៅពេលគាត់បានស្តាប់លឺ គាត់នឹងចេះបារម្ភពីអ្នក ហើយនេះជា អា រម្មណ៍ ពុះ កញ្ជ្រោ លខ្លាំងជាងគេបំផុត៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង