សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

អាថ៌កំបាំង10ចំណុចពី សុ ដ ន់ នារី

22

អាថ៌កំបាំង១០ ចំណុចដែលលោកអ្នកមិនដឹងពី សុ ដ ន់ មនុស្សស្រីយោងតាមគេហទំព័របរទេស The Richest ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១-សម្លឹងមើល សុ ដ ន់ នារីកើនអាយុ៥ឆ្នាំ៖ វេជ្ជបណ្ឌិតខេទ្រេន វីធើប៊ី កត់សម្គាល់ឃើញថា ការសម្លឹងមើល សុ ដ ន់ នារីរយៈពេល ១០នាទីជារៀងរាល់ថ្ងៃស្មើនឹងការហាត់ប្រាណ Aerobic រយៈពេល៣០នាទី ហើយនឹងកើនអាយុដល់ទៅ៥ឆ្នាំឯណោះ ។ លើសពីនេះបុរសដែលសម្លឹងមើល សុ ដ ន់ នារីមានសម្ពាធឈាម និងជីពចរដើរយឺត ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២- សុ ដ ន់ ខាងឆ្វេងធំជាងខាងស្តាំ៖ ប្រមាណជា៦៥ភាគរយនៃស្ត្រីលើពិភពលោកមាន សុ ដ ន់ ខាងឆ្វេងធំជាងខាងស្តាំ ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នេះគឺជាការណ៍ពិត ស្ថិតត្រង់ថា សុ ដ ន់ ខាងឆ្វេងឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើនកម្រិតអ៊័រម៉ូនអឺស្ត្រូសែន ។ រីឯការបកស្រាយមួយទៀតអះអាងថា នេះដោយសារតែមូលហេតុប្រព័ន្ធប្រតិកម្មភាពស៊ាំមានទំហំធំលើរាងកាយខាងឆ្វេង ហើយចុង សុ ដ ន់ ក៏មានទំហំខុសគ្នាដែរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣-ស្ត្រីមាន សុ ដ ន់ តូចស្មោះត្រង់ជាងស្ត្រីមាន សុ ដ ន់ ធំ៖ យោងតាមអ្នកចិត្តវិទូអះអាងថា បុរសតែងតែរកមើលគូជីវិតដែលមាន សុ ដ ន់ តូចច្រើនជាង សុ ដ ន់ ធំព្រោះជានារីមានភាពស្មោះត្រង់ ។ នេះមកពីបុរសជឿថា គេមិនងាយចុះសម្រុងជាមួយនារីមាន សុ ដ ន់ ធំ ។ ម្យ៉ាងវិញទៀតបុរសត្រូវបានផ្តល់ដំបូន្មានឱ្យប្រើបាតដៃចាប់ច្របាច់ថ្នមៗទៅលើ សុ ដ ន់ ពោលគឺចាប់បានពេញដៃអំឡុងពេលរួមភេទ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤- សុ ដ ន់ ធំពីធម្មជាតិមានប្រវែង ១៧៧,៨ សង្ទីម៉ែត្រ៖ នាងអានី្ន ហ៊័រគីន ធូន័រ គឺជាស្ត្រីមាន សុ ដ ន់ ធំពីធម្មជាតិក្នុងពិភពលោកដែលមានទំហំដើមទ្រូង និងចុង សុ ដ ន់ ដល់ទៅ១៧៧,៨សង្ទីម៉ែត្រ ។ នាងពាក់អាវទ្រនាប់ធំជាងគេមិនធ្លាប់មានលក់តាមផ្សារនានាមានទំហំ៥២ ។ សុ ដ ន់ របស់នាងមានទំហំធំចាប់តាំងពីអាយុ៩ឆ្នាំមកម៉្លេះ ។ ក្នុងឆ្នាំ២០០០នាងអានី ហ៊័រគីនធូន័រ បានបំបែកឯតទគ្គកម្មពិភពលោកជាស្ត្រីមាន សុ ដ ន់ ធំពីធម្មជាតិស្អាតដាច់គេ ។

៥-ស្ត្រីកែពង្រីក សុ ដ ន់ ចំនួន៣ដងប្រឈមនឹងការធ្វើអត្តឃាត៖ ការសិក្សាមួយដែលដឹកនាំដោយមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រពីសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt រកឃើញថា ស្ត្រីដែលវះកាត់ពង្រីក សុ ដ ន់ ចាប់ពី ៣ដងឡើងទៅប្រឈមនឹងការធ្វើអត្តឃាត ។ សាស្ត្រាចារ្យ Loren Lipworth មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt រាយការណ៍អង្កេតលើស្ត្រីសញ្ជាតិស៊ុយអែត៣.៥២៧ នាក់ដែលពួកនាងបានវះកាត់ពង្រីក សុ ដ ន់ ពីឆ្នាំ១៩៦៥ដល់ឆ្នាំ១៩៩៣ ។ ស្ត្រី២៤ នាក់ក្នុងចំណោមនោះធ្វើអត្តឃាត ។ ទោះបីជាតួលេខនៃចំនួនអ្នកធ្វើអត្តឃាតមានចំនួនតិច តែរាល់រូបភាពធ្វើអត្តឃាតនានាសុទ្ធតែមានលក្ខណៈ សាហាវៗ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៦-ទំហំ សុ ដ ន់ មិនប៉ះពាល់ដល់ការផលិតទឹកដោះទេ៖ ទោះបីជាទំហំ សុ ដ ន់ ទាំងពីរខុសគ្នា តែការផលិតទឹកដោះនៅតែមានបរិមាណស្មើគ្នាជានិច្ច ។ ស្រី្តមាន សុ ដ ន់ តូចតែងតែខ្វល់ខ្វាយពីរឿង អាក្រក់ៗដូចជាការបំបៅដោះជាដើម ព្រោះអៀនខ្មាស ។ ប៉ុន្តែចំពោះស្ត្រីមាន សុ ដ ន់ ធំវិញអាចនឹងមានបញ្ហាដោយសារតែ សុ ដ ន់ ពួកនាងស្ថិតក្នុងទីតាំងមួយដែលមិនអាចបត់បែនបានទេ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៧-ការបំបៅដោះអាចកាត់បន្ថយជំងឺមហារីក សុ ដ ន់ បាន៖ ការសិក្សារកឃើញថា ការបំបៅដោះអាចជួយម្តាយកាត់បន្ថយជំងឺបេះដូង និងមហារីក សុ ដ ន់ បាន ។ ស្ត្រីបំបៅដោះច្រើនជាង១ ឆ្នាំកាត់បន្ថយហានិភ័យមហារីក សុ ដ ន់ បាន២៣ ភាគរយ ។ លើសពីនេះទៅទៀត ពួកនាងជួបហានិភ័យជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តក្រោយពេលឆ្លងទន្លេរួចទាបបំផុត នេះដោយសារតែការបំបៅដោះបានបញ្ចេញអ៊័រម៉ូនអុកស៊ីតូស៊ីន ធ្វើឱ្យម្តាយដូចជាបានសម្រាកដូច្នោះដែរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៨-ពាក់អាវទ្រនាប់ធ្វើឱ្យ សុ ដ ន់ យារធ្លាក់៖ ការពាក់អាវទ្រនាប់នឹងធ្វើឱ្យ សុ ដ ន់ យារធ្លាក់ ។ ការសិក្សារបស់ប្រទេសបារាំងឱ្យដឹងថា អាវទ្រនាប់អាចនឹងធ្វើឱ្យនារីជួបប្រទះគុណវិបត្តិច្រើនជាងគុណសម្បត្តិ ។ ដោយឡែកមនុស្សស្រីដែលមិនពាក់អាវទ្រនាប់នឹងមានសាច់ដុំខ្លាំងដែលអាចផ្តល់ការគាំពារពីធម្មជាតិតែម្តង ហើយចុង សុ ដ ន់ របស់ពួកនាងក៏ឡើងខ្ពស់ល្អផងដែរ ។ នេះដោយសារតែអាវទ្រនាប់បង្អាក់ការវិវឌ្ឍរបស់សាច់ដុំ ព្រមទាំងធ្វើឱ្យ សុ ដ ន់ យារធ្លាក់ផងដែរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៩-អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគាំទ្រឱ្យស្ត្រី ដោះ អា វនៅទីសាធារណៈ៖ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមានឈ្មោះថា GoTopless.org បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០០៧ បានស្វែងរកសិទ្ធិឱ្យស្ត្រីគ្រប់រូបរស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិក ពោលគឺបានចេញច្បាប់អនុញ្ញាតឱ្យនារីដើរដោះ អា វនៅតាមទីសាធារណៈ ។ កាន់តែអស្ចារ្យជាងនេះទៅទៀត ពួកនាងមានសេរីភាពនៅថ្ងៃទី២៦ សីហា ជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយដើរដោះ អា វ នៅថ្ងៃនោះមានឈ្មោះថា «ថ្ងៃដើរ ដោះ អា វដោយសេរី» ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១០-អាវទ្រនាប់ជាង៤លានប្រភេទផលិតជារៀងរាល់ថ្ងៃ៖ យ៉ាងហោចណាស់មានអាវទ្រនាប់៤លានប្រភេទត្រូវបានផលិតក្នុងមួយថ្ងៃ ។ រីឯប្រាក់ចំណាយលើអាវទ្រនាប់ប្រចាំឆ្នាំប្រមាណ៦៤ពាន់លានដុល្លារ ។ ស្ត្រីម្នាក់ប្រើអាវទ្រនាប់៩សម្រាប់ផ្លាស់ប្តូរ តែជាមធ្យមនាងពាក់តែ៦ប៉ុណ្ណោះ ។ អាវទ្រនាប់ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងចំណោមទំនិញប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដទៃផ្សេងទៀត ។ ស្រី្ត២៧ភាគរយចៀសវាងទិញសម្លៀកបំពាក់ម៉ូដ ល្បីៗពេលដើរទិញអីវ៉ាន់ក្នុងហាង ពីព្រោះពួកនាងមិនទាន់បានជួបប្រទះអាវទ្រនាប់គួរជាទីពេញចិត្ត៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង