សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ការរួ ម ភេ ទ អាចធ្វើឲ្យនារីស្អាតមែនទេ?

41

ការរួ ម ភេ ទ អាចធ្វើឲ្យនារីស្អាតមែនទេ?
ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងឆ្លើយអ្នកនូវសំណួរមួយនេះ។ តើពិតមែនទេ ដែលធ្វើឲ្យនារីស្អាតខ្លាំង?

1. នៅមុនពេលដែលអ្នករួ ម ភេ ទនឹងគ្នា ប្រាកដជាមានក្បាច់ដំបូងគឺស្ទាបហើយ។ នៅពេលដែលស្បែកអ្នកទទួលបានអារម្មណ៍បែបនេះច្រើន នឹងជួយជម្រុញឲ្យស្បែកថ្មីឆាប់ដុះឡើងមក ដោយស្បែកចាស់មិនងាយចេញមកនោះទេ។

2. នៅក្នុងដំណាក់កាលដែលអ្នករួ ម ភេ ទ នឹងអាចធ្វើឲ្យមុខអ្នកឡើងក្រហម ដោយសារតែឈាមដើរបានស្រួល ថែមទាំងអាចប៉ូវជាតិទឹកក្នុងរាងកាយទៀតផង។ ដូចនេះ ស្បែកអ្នកនឹងមិនងាយជ្រួញឡើយ ដោយស្បែកនឹងតឹងបាន។

3. ក្រោយពេលដែលអ្នករួ ម ភេ ទរួច ស្បែកអ្នកនឹងភ្លឺរលោង ថែមទាំងតឹងណែនទៀតផង។ ប៉ុន្តែអ្នកមិនគួររួ ម ភេ ទហួសកំណត់ទេ ព្រោះបើរួ ម ភេ ទច្រើន នឹងអាចបំផ្លាញសុខភាព និងស្បែកអ្នកទៅវិញ ដោយអ្នកមិនអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីទេ មានតែជួបនឹងផលវិបាកតែប៉ុណ្ណោះ។ ដូចនេះ អ្នកគួរតែរួ ម ភេ ទដោយមានការកំណត់ និងរក្សាអនាម័យជានិច្ច ទើបអ្នកអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះបាន៕

អត្ថបទទាក់ទង