សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

បើសិនជាដឹងប្រយោជន៍ទាំងនេះហើយ អ្នកពិតជាចង់ រួ ម ភេ ទ ដោយប្រើ មា ត់ ខ្លាំ ងណាស់ហើយនៅយប់នេះ!!!

7

បើសិនជាដឹងប្រយោជន៍ទាំងនេះហើយ អ្នកពិតជាចង់ រួ ម ភេ ទ ដោយប្រើ មា ត់ ខ្លាំ ងណាស់ហើយនៅយប់នេះ!!!
ការ រួ ម ភេ ទ ដោយប្រើមាត់គឺជាមធ្យោបាយបង្កើតក្តីស្រឡាញ់ ឬស្នេហាដ៏រ៉ូ ម៉ែ នទិ ច មួយប្រភេទក្នុងការបញ្ជាក់សេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក។ វាក៏គ្មានអ្វីខុសប្រក្រតីដ៏ដែរក្នុងការប្រើមាត់ផ្តល់ភាពរីករាយលើ ប្រ ដា ប់ ភេ ទ របស់ដៃគូ រហូតដល់ ឈា មដល់ ចំ ណុ ច កំ ពូ លនោះ។ វានឹងមិនត្រឹមតែបង្កើនចំ ណ ងស្នេ ហាកាន់តែស្អិតរមួតទេ ហើយក៏ផ្តល់ភាព ពុះ ក ញ្ជ្រោ លបន្ថែមដល់ជីវិតផ្លូវភេទដែរ។ ដូច្នេះបើសិនជាអ្នកគិតចង់បង្កើតបរិយាកាស រួ ម ភេ ទ ថ្មី និងក្តៅនោះ អ្នកអាចពិភាក្សាជាមួយដៃគូលើការ រួ ម ភេ ទ ប្រភេទនេះបាន។ យកល្អគួរតែមានការយល់ព្រមទាំងសងខាងសិនទើបទទួលបានប្រសិទ្ធភាពរបស់វា។ យ៉ាងណាមិញ ខាងក្រោមនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួននៃការ រួ ម ភេ ទ ដោយប្រើ មា ត់៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ជួយឲ្យគេងលក់កាន់តែស្រួល៖ តើការគេងមិនលក់នៅពេលយប់របស់អ្នកក្លាយទៅជាបញ្ហាប្រចាំថ្ងៃមែនទេ? កុំបារម្ភអី។ ការព្យាបាលគឺអាស្រ័យទៅលើរាងកាយ ប្តី អ្នកដែរ។ ចូរកុំខ្វល់ច្រើនអំពីប្រ ដា ប់ភេ ទ របស់គាត់អី តែអាចយកវាដាក់ទៅក្នុងមា ត់ អ្ន កបានហើយព្យាយាមលេ ប អ្វីដែលចេញពីក្នុង ប្រ ដា ប់ ភេ ទ គា ត់ នោះខ្លះទៅ (ទឹ ក កា ម)។ ទឹ ក កា ម នេះផ្ទុកទៅដោយសារធាតុ Melatonin ដែលអាចជំរុញដល់ការគេង និងធូរស្រាលក្នុងអារម្មណ៍បាន។ អ្វីដែលត្រូវធ្វើនោះគឺគ្រាន់តែលេបវាចូលទៅក្នុងពោះដោយមិនបាច់ រួ ម ភេ ទ ក៏បានដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ប្រឆាំងភាពចាស់៖ តើអ្នកកំពុងតែព្យាយាមបំបាត់ភាពចាស់មែនទេ? តើក្រែមបំបាត់ភាពចាស់មិនអាចជួយអ្វីបានមែនទេ? បើសិនជាចឹងមែន ចូរសុំឲ្យ ប្តី អ្ន ក ជួយទៅ។ រឿងនេះមិនគ្រាន់តែជួយអារម្មណ៍ឲ្យល្អទេ តែក៏អាចបំបាត់ភាពជ្រីវជ្រួញបានដែរ។ មេ ជី វិ ត ឈ្មោ លផ្ទុកទៅដោយសារធាតុ គី មី មួយឈ្មោះថា Sp er mi dine ដែលជួយបន្ថយអត្រានៃការឆាប់ចាស់បាន។ អ្នកមិនបាច់យកវាមកលាបលើមុខទេ គ្រាន់តែលេបវាចូលទៅក្នុងពោះនឹងទទួលបានប្រយោជន៍របស់វាហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


បំបាត់ភា ពស្រ្តេ ស៖ បើសិនជាអ្នកកំពុងតែស្ថិតក្នុងស្ថា ន ភា ពស្រ្តេ សជាប់ កម្រិ ត ទាប ឬបាក់ទឹកចិត្ត ការផ្សំ ដំ ណេ កជាមួ យ ប្តី អាច ជួយដោះស្រាយបាន។ នេះខ្ញុំមិនមែននិយាយលេងឡើយ។ យកល្អគួរតែសុំឲ្យ ប្តី អ្ន ក ឈរ ឬអង្គុយធម្មតា ហើយអ្នកប្រើ មា ត់ ដើម្បីបៀ ម លិ ង្គ របស់គាត់ទៅ នឹងអា ចប ន្ថ យអារម្មណ៍ តា នតឹ ងរបស់អ្នកបានហើយ។ មេ ជី វិ ត ឈ្មោ ល ផ្ទុកទៅដោយសារធាតុ Oes ter og en និង Oxyto x cin ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា ដើរតួនាទីប្រឆាំងនឹងការបាក់ទឹកចិត្ត និងជំរុញដល់អារម្មណ៍ល្អវិញបានយ៉ាងល្អបំផុត។ នេះហើយគឺជាអត្ថន័យមូលដ្ឋានដែលបញ្ជាក់ថា ការប្រើមាត់ រួ ម ភេ ទ អាចធ្វើឲ្យជីវិតអ្នករស់រវើក និងកាន់តែសប្បាយរីករាយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ពង្រឹងដល់ការចងចាំ៖ បើសិនជាអ្នកចេះតែមានអារម្មណ៍ចងចាំមិនបានល្អ អ្វីដែលត្រូវធ្វើគ្រាន់តែប្រើវិធី រួ ម ភេ ទ ដោយប្រើមា ត់ ទៅនឹងជួយបានហើយ។ ទឹ ក កា ម អាចជួយអ្នកក្នុងការបង្កើនភាពឆ្លាតវៃបាន។ រឿងនេះស្តាប់ទៅដូចជាចម្លែកណាស់ តើវាអាចកើតឡើងដូចម្តេចទៅ? មែនហើយ ទឹ ក កា ម ស ម្បូ រទៅដោយសារធាតុ Ne rve Grow th F actor (N G F) ដែលសំខាន់សម្រាប់ការលូតលាស់ រក្សា និងបង្កើនការរស់នៅរបស់ស រសៃ ប្រ សា ទ។ N G F អាចជំរុញដល់មុខងារឆ្លាតវៃរបស់ខួរក្បាល និងជួយបង្កើនការចងចាំថែមទៀត។ ក្រៅពីនេះវាក៏ផ្ទុកទៅដោយជីវជាតិជាច្រើនទៀតដែរដូចជា វីតាមីន C, ម៉ាញ៉េស្យូម ប៉ូតាស្យូម ។ល។ ដែលសុទ្ធតែត្រូវបានគេដឹងថាពង្រឹងដល់មុខងារឆ្លាតវៃទាំងអស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


បំបាត់ការ ឈឺ ចា ប់៖ ទឹ ក កា ម ដើរតួនាទីជាភ្នាក់ងារប្រឆាំងនឹងការឈឺ ចាប់ដ៏ឆ្លាតវៃ ដោយសារតែវាផ្ទុកទៅដោយសារធាតុ Ox ytoci n និង Endo rp hin។ ដូច្នេះលើកក្រោយ នៅពេលមានអារម្ម ណ៍ឈឺចាប់លើរាងកាយគ្រប់ប្រភេទ កុំភ្លេចបបួ ល ប្តី ប្រើ មា ត់ រួ ម ភេ ទ ទៅ ហើយចូរកុំបោះបង់ការ លេ ប ទឹក កាម របស់គាត់អី ដើម្បីទទួលបានប្រយោជន៍របស់វា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ្រប់គ្រងសម្ពា ធ ឈា ម៖ តាមការសិក្សាមួយដែលចុះផ្សាយក្នុងសារព័ត៌មាន American Journal of Reproductive Immunology បានឲ្យដឹងថា ការលេ ប ទឹ ក កា ម របស់ ប្តី អាចជួយអ្នកធន់នឹងប្រូតេអ៊ីនរបស់វា ហើយក៏បន្ថយការប្រឈ មនឹងជំ ងឺត្រៀមក្រ ឡាភ្លើ ងបានដែរ។ ជំ ងឺ ត្រៀមក្រ ឡា ភ្លើ ង គឺជាជំ ងឺ មួយដែលអាចសម្គាល់ដឹងតាមរយៈការលើសសម្ពា ធឈា មក្នុងពេលមា នផ្ទៃ ពោះ។ ការសិក្សាក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថា ការ រួ ម ភេ ទ ដោយប្រើ មា ត់ អាចធ្វើឲ្យស្រ្តីកំពុងតែមានផ្ទៃពោះកាន់តែមានសុវត្ថិភាព និងជោគជ័យផង៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង