តារាកំប្លែងស្រីពិន ធ្វើឲ្យផ្អើលដល់ សម្តេចហ៊ុន សែន និងឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីមុនចូលឆ្នាំ ១ ថ្ងៃ វីដេអូ Tiktok ១ ដែលបង្ហោះដោយគណនីឈ្មោះ @piyapin41 ដែលកញ្ញាធ្វើវីដេអូអំពីបុរស ដែលមានឈ្មោះ រិទ្ធ ដោយលើកឡើងថា អ្នកមានឈ្មោះនេះខូច ទាំងអស់ បើមិនខូចរឿង ស្រា រឿង ស្រី ឬរឿង ក៏ដើរលេង។ វីដេអូចាក់ដោតចិត្តនេះ នាំឱ្យអ្នកលេង បណ្ដាញសង្គមធ្វើការចែករំលែកតៗ គ្នាជាច្រើន ជាពិសេសត្រូវបានទៅដល់ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ដោយលោកថែម ទាំងបានយកទៅ ចែកចាយបន្តថែមទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វីដេអូខ្លីជិត ១ នាទី ដែល ពី យ៉ាពិន ម្ចាស់គណនីបានបង្ហោះ លើកឡើងអំពីបទពិសោធកញ្ញាផ្ទាល់ ជាមួយអ្នក ដែលកញ្ញាស្គាល់ ឈ្មោះ រិទ្ធ បាននាំឱ្យអ្នក ចូលមើល ទាំងអ្នកមានឈ្មោះ រិទ្ធ និងអ្នកធ្លាប់ មានទំនាក់ទំនងជាមួយ ឈ្មោះនេះ ទាំងអស់ ក៏ចូលរួម ខមមិន (comment) ដោយសម្ដែងមតិផ្សេងៗគ្នាភាគច្រើនក៏អស់សំណើច ហើយយល់ស្រប ជាមួយអ្វីដែលកញ្ញាលើកឡើង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្លឹមសាររបស់ វីដេអូគឺថា៖ «ហេឡូ ក្នុង ១ ជាតិហ្នឹង ខ្ញុំមិនដែលខ្លាចអីដូចខ្លាចមនុស្សប្រុស ឈ្មោះរិទ្ធទេ ខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់។ និយាយពីឈ្មោះ រិទ្ធ នេះមួយ បងប្អូនអើយ ១០០ ទាំង ១០០ គឺខូចទាំង ១០០។ បើថាអត់ខូច សឹងតែថាកោរ ១ ចំហៀងទុក ១ ចំហៀង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើមិនខូចរឿងផឹក ក៏ខូចរឿងស្រី ខូចរឿងដើរ លេង ឈ្មោះ រិទ្ធ មួយចំណាំពាក្យខ្ញុំត កូនតកូនចៅ អ្នកណាមានកូនចៀសឱ្យផុតពីឈ្មោះ រិទ្ធ។ និយាយមែន ម៉េចអ៊ីចឹង? អ្ហាស? ឈ្មោះហ្នឹងម៉េច អ៊ីចឹង រិទ្ធ? សុខសប្បាយ? អ្នកឈ្មោះរិទ្ធទាំងអស់គ្នាអ្ហា សុខសប្បាយ? កែខ្លួន បានហើយ»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កញ្ញារូបស្រស់ ពី យ៉ាពិន រូបនេះថា កញ្ញាចូលចិត្តបង្ហោះវីដេអូលេងកម្សាន្ត ហើយមុន ចូលឆ្នាំខ្មែរ ១ ថ្ងៃ ពេលមកពីវត្តវិញ កញ្ញាក៏ធ្វើវីដេអូនេះលេងដូចធម្មតា ដោយបូកជាមួយបទ ពិសោធផ្ទាល់ ហើយពិតជាមិននឹកភ្នកទេថា មានអ្នកចូលមើលច្រើនដល់ថ្នាក់នេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កញ្ញាវ័យ ២៨ ឆ្នាំរូបនេះថា៖ «ខ្ញុំបង្កើតវីដេអូហ្នឹងឡើង គឺចេញពីបទពិសោធផ្ទាល់។ ខ្ញុំសង្កេតមើលទៅគឺមែន មនុស្សដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ឈ្មោះ រិទ្ធ ទាំងអស់គឺសុទ្ធតែខូច សូម្បីតែប៉ា ខ្ញុំក៏ឈ្មោះ រិទ្ធ ហើយម៉ាក់ខ្ញុំក៏ទទួលស្គាល់ថា ប៉ាខ្ញុំខូចមែន។ ខ្ញុំធ្លាប់មានទាំងជាមិត្តភក្តិ សង្សារ បងប្អូន សង្សារពួកម៉ាក និយាយទៅអ្នក ដែលខ្ញុំស្គាល់គឺមិនមានអ្នកត្រឹមត្រូវហ្មង បើមិនខូច.ស្រី ខូចផឹ.ក ឱ្យតែពាក្យថាខូច ខ្ញុំនិយាយមែន មិននិយាយលេងទេ»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលសួរពីចំណាប់អារម្មណ៍ ដែលវីដេអូកញ្ញាត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន យកទៅចែកចាយបន្តកញ្ញាឱ្យដឹងថា កញ្ញារំភើបចិត្តឥតឧបមា ពេលឃើញរូបភាពអេក្រង់ពីលោក ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន។ កញ្ញាថា គ្មានអ្វីសប្បាយចិត្តជាងនេះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាកូនស្រីតែម្នាក់ និងជាកូនពៅក្នុងចំណោមបងប្អូន ៣ នាក់រូបនេះនិយាយទាំងសើចថា៖ «ក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋ ជាកូនជាចៅ ១ រូប ពេលបានឃើញលោកឪពុក សម្ដេចតេជោបានឃើញវីដេអូ យើងមានអារម្មណ៍ថារំភើប ហើយកក់ក្ដៅចិត្តមែនទែន។ ទោះបីជាវីដេអូហ្នឹងយើងនិយាយទៅរបៀបលេងមែន តែពេលគាត់ឃើញ គឺជាកិត្តិយសណាស់ មិននឹកស្មានថាបានទៅដល់លោក»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កញ្ញាបន្តនិយាយលេងសើចថា៖ «ហើយមិនដឹងថាលោក ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ សរសើរ ឬក្នុងន័យ អីទេ ពេលដែល គាត់និយាយថា សរសើរអ្នកផូស វីដេអូហ្នឹង តែចាត់ទុកថា ជារឿងល្អមួយ។ ហើយក៏សូមអធ្យាស្រ័យអ្នក ឈ្មោះ រិទ្ធ ទាំងអស់ ដែលខ្ញុំយកការពិតមកនិយាយ»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅពីក្រោយប្រវត្តិរបស់អ្នក បង្ហោះនេះ កញ្ញា ពី យ៉ាពីន គឺជាតារា កំប្លែង និងជាតារាសម្ដែងក្នុង បទចម្រៀង ១ រូប ដោយកញ្ញាបានប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈជាង ៦ ឆ្នាំហើយ តែមានគេស្គាល់ច្រើន តាមរយៈការសម្ដែង កំ ប្លែងច្រើនជាង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បទដែលកញ្ញា ធ្លាប់ថតសម្ដែងរួមមាន «ស្ទឹងសែនប៉ារីស» របស់លោក ដួង វីរៈសិទ្ធ បទ «ប្ដីក្លាហាន» របស់ នាយ គ្រឿន និង អ៊ាម វន្នី។ ថ្មីៗ កញ្ញាក៏បានសម្ដែងជំនួសតួនាងខ្ញុង ក្នុងរឿង «២ គ្រួសារ» ផងដែរ។កញ្ញា ដែលបច្ចុប្បន្នក៏មាន លក់អីវ៉ាន់ អនឡាញតិចតួចដែរ នោះថា៖ «ថ្ងៃអនាគត ខ្ញុំនឹងបន្តក្នុងកិច្ចការសិល្បៈ និងអភិវឌ្ឍខ្លួនឱ្យកាន់ តែល្អប្រសើរ។ ខ្ញុំមិនធ្លាប់គិតបោះបង់ចោលទេមិនថាផ្នែកអីក៏ដោយ ព្រោះជាអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កញ្ញាឱ្យដឹងដែរថា កញ្ញាមានគម្រោងនឹងធ្វើវីដេអូខ្លីៗ ដែលមាន ចំណងជើង «សមរភូមិទី២» ហើយនិយាយពីបញ្ហាគ្រួសារដូចជាជម្លោះគ្រួសារទូទៅ ដែលបង្កប់ដោយសំណើចជូនបងប្អូន។យ៉ាពិន ថា៖ «ខ្ញុំសន្យាថា នឹងនាំមក ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងពេលឆាប់ៗ ដែលលាយទាំងជាសំណើច និងចា.ក់ចំ.បេះ.ដូងគ្រប់គ្នា ជាពិសេសគូស្នេហ៍ ប្ដីប្រពន្ធ ដែលតែង.តែ.ឈ្លោះគ្នា ដោយហេតុផលដែលយើងនឹងសម្ដែងជូន»។សម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍តាមដានពីសម្មភាពកញ្ញា សូមចូលទៅកាន់ទំព័រហ្វេសប៊ុកថា Pi Ya Pin៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយ www.mahakhmer.com ដោយគ្មានការអនុញាត។ សម្រាប់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ឬ​ផ្សាយ​បន្ត សូមទាក់ទង​មក អ៊ីម៉េល info [at] mahakhme.com ឬទូរស័ព្ទលេខ​ 015 883 332។
អត្ថបទទាក់ទង