សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ភ្ញាក់ព្រឺតពេលអ្នកស្រាវជ្រាវបង្ហាញមុខអ្នកចម្រៀងបទ ” ជំនោរដើមខែ” តាំងពីទសវត្ស៨០ ខណៈ ម៉េង កែវពេជ្ជតា ទាមទារសិទ្ធិជាម្ចាស់បទ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខណៈដែលតារាចម្រៀង ម៉េង កែវពេជ្ជតា ទាមទារសិទ្ធិជាម្ចាស់បទ ”ជំនោរដើមខែ” ពីតារាចម្រៀងដែលនិយមច្រៀងឡើងវិញនូវបទចាស់ៗ គឺកញ្ញា បាន មុន្នីលក្ខណ៍ ស្រាប់តែថ្ងៃនេះអ្នកស្រាវជ្រាវខាងប្រវត្ដិសិល្បករ-សិល្បការិនីខ្មែរមួយក្រុមបានបញ្ចេញបទ”ក្រមុំស្រុកស្រែ”ដែលច្រៀងដោយអ្នកចម្រៀងទស្សវត្ស៨០ គឺលោកស្រី ម៉ម សុខា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុមព្រះសុរិយា ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ថា ក្រុមលោកទើបស្រាវជ្រាវរកឃើញរូបថតដ៏ស្រស់ផូរផង់របស់ម្ចាស់សំនៀងដើមបទ”ក្រមុំស្រុកស្រែ” ឬជំនោរដើម” គឺលោកស្រី ម៉ម សុខា។ ក្រុមលោកបានទទួលអំណោយដ៏ពិសេសនេះ ពីលោក អេង កេងឈុន ប្រធាននាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យជាតិកម្ពុជារបស់ក្រសួងព័ត៌មានដែលបានរក្សាបទនេះទុក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុមព្រះសុរិយា៖”ជយោ! ជយោ! ទីបំផុតក្រុមព្រះសុរិយា រកឃើញរូបថតលោកស្រី ម៉ម សុខា អ្នកចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញកាលពីទស្សវត្ស៨០ហើយ! នៅពេលនេះ មានមហាជនច្រើនណាស់ ចង់ឃើញភក្ដ្រា នៃតារាចម្រៀងម៉ម សុខា ដែលជាម្ចាស់ដើមបទ”ជំនោរដើមខែ”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវដដែលបានបញ្ជាក់ថា បទ”ក្រមុំស្រុកស្រែ” ឬ”ជំនោរដើមខែ” ត្រូវបានច្រៀងដំបូងគេដោយលោកស្រី ម៉ម សុខា និពន្ធ និងផលិតដោយក្រុមតន្ដ្រីវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ចេញផ្សាយក្នុងឆ្នាំ១៩៨៣ នាសម័យសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រីឯបទ”ជំនោរដើមខែ” ដែលច្រៀងឡើងវិញដោយតារាចម្រៀង ម៉េង កែវពេជ្ជតា ក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ន ហើយមានការជជែកវែកញែកគ្នាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមអំពីដើមទង នៃបទចម្រៀង១បទនេះ គឺត្រូវបានគេយកមកសម្រួលបទភ្លេង និងទំនុកច្រៀងខ្លះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីឲ្យត្រូវទៅនឹងបរិបទសង្គម។ អ្នកនាង ម៉េង កែវពេជ្ជតា អះអាងថា កញ្ញា បាន មុន្នីលក្ខណ៍ បានយកបទ”ជំនោរដើមខែ”ដែលជាបទរបស់អ្នកនាងទៅច្រៀង ដើម្បីធ្វើអាជីវកម្ម ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតិពីនាងឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បទ”ក្រមុំស្រុកស្រែ” ឬជំនោរដើមខែ”ដែលចម្រៀងដោយ ម៉េង កែវពេជ្ជតា គេឃើញកែទំនុកច្រៀង ឬប៉ារូខ្លះពីបទរបស់អ្នកចម្រៀងទស្សវត្ស៨០ គឺលោកស្រី ម៉ម សុខា។ បទក្រោយនេះ និពន្ធបទភ្លេងដោយលោក ម៉ម វីរដ្ឋា សម្រួលតន្ដ្រីជាថ្មីដោយ ឯល ប៉ុណ្ណា និងប្រគុំដោយក្រុមតន្ដ្រីឆ្លងដែន ហើយច្រៀងដោយ ម៉េង កែវពេជ្ជតា៕

ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយ www.mahakhmer.com ដោយគ្មានការអនុញាត។