សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

អ្នកសិល្បៈខ្មែរ២ដួងត្រូវបានមហាជនរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃ ក្រោយឆាតទៅ Instagram របស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រុយណេ ដោយប្រើភាសាមិនសមរម្យ(វីដេអូ)

64

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្នុងនាមជាកូនខ្មែរ ជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ច្បាស់ណាស់ត្រូវតែនិយាយភាសាសមរម្យ និងឲ្យសមតម្លៃជាកូនខ្មែរ ដាច់ខាតមិនគួរប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍អសុរោះ មិនសមរម្យ ឬ អា.ស អា ភា.ស ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់សង្គមជាតិឡើយ ជាពិសេសការបើកចំហរជាសារធារណៈនៅលើបណ្ដាញសង្គមនានា ឬឆ្លើយឆ្លងតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ប្រព័ន្ធចែករំលែក មិនគួរឲ្យមានភាសាមិនល្អទាំងនេះជាដាច់ខាត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះ វីដេអូមួយត្រូវបានបែកធ្លាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម ដែលជាការបង្ហាញនៅរាល់ពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យ និយាយជាភាសា អា.ស អា ភា.ស របស់លោក ដេវីត ដែលជាពិធីករល្បីល្បាញមួយរូបក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បានធ្វើការឆាតទៅកាន់អាខោនអ៊ីនស្តាក្រាមផ្ទាល់ខ្លួន (Account Instagram private ) របស់ព្រះអង្គម្ចាស់ Abdul Mateen ព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះចៅស៊ុលតង់ ព្រះមហាក្សត្រប្រទេសព្រុយណេ ដារូសាឡឹម ដោយប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យ អា.ស អា ភា.ស ជាខ្លាំង។
តាមរយៈវីដេអូនេះ យើងមិនអាចលើកយក និងដកស្រង់ពាក្យសម្ដីចេញពីមាត់របស់លោក ដេវីត ដែលជាពិធីករល្បីឈ្មោះនោះមកនិយាយបានឡើយ ព្រោះរាល់ពាក្យសម្ដីសុទ្ធតែជាភាសា អា.ស អា ភា.ស អ .សុ រោះ មិនសមរម្យ និងសមតម្លៃជាកូនខ្មែរឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វីដេអូរឿងរ៉ាវខាងលើ គឺត្រូវបានបែកធ្លាយតាមរយៈអ្នកនាង គង់ ចាន់ស្រីមុំ ដែលជាតារាសម្ដែងស្រីរៀមច្បង និងល្បីឈ្មោះមួយរូបក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយតារាស្រីរូបនេះ បានធ្វើការយកវីដេអូមិនសមរម្យខាងលើ ទៅបង្ហោះក្នុង Story នៅលើបបណ្ដាញសង្គម Instagram ផ្ទាល់ខ្លួន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទន្ទឹមនឹងនេះ វីដេអូរបស់ក្រុមតារាល្បីៗខាងលើ ក៏ត្រូវបានមហាជនថតចម្លងយកទៅធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ និងចែកចាយបន្តយ៉ាងភ្លូកទឹកភ្លូកដីនៅលើបណ្ដាញសង្គមនានា ដូចជា Tik Tok និង Facebook ជាដើម។ ក្នុងការចែករំលែកបន្តនេះ មហាជនមិនបានសម្ដែងការសប្បាយចិត្ត ដូចក្រុមតារាសម្ដែងខាងលើឡើយ តែពួកគាត់បានចែករំលែកភ្ជាប់ជាមួយសំណេរបង្ហាញការហួសចិត្ត និងខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាការពិតណាស់ ទង្វើមិនសមរម្យដែលប្រើពាក្យ អ.សុ រោះ របស់ក្រុមតារាសម្ដែង និងត្រូវជាពិធីករដ៏ល្បីឈ្មោះខាងលើនេះ កំពុងផ្ទុះប្រតិកម្ម និងរងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម រហូតមានការស្នើសុំទៅកាន់ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ឲ្យជួយត្រួតពិនិត្យមើលរាល់ពាក្យសម្ដី អា.ស អា ភា.ស មិនសមរម្យ មិនគប្បី ដែលហ៊ាននិយាយមិនខ្លាចរអាទៅកាន់ព្រះអង្គម្ចាស់ Abdul Mateen ព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះចៅស៊ុលតង់ ព្រះមហាក្សត្រប្រទេសព្រុយណេ ដារូសាឡឹម និងមានការស្នើសុំឲ្យមានវិធានការក្ដៅៗទៅលើក្រុមតារាសម្ដែងខាងលើផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពាក់ព័ន្ធរឿងរ៉ាវខាងលើនេះ មានមហាជនជាច្រើនបានបញ្ចេញមតិយោបល់ថា «ហេតុអ្វី ក្រសួងពាក់ព័ន្ធអត់មានអើរពើរចំពោះបុគ្គលអស់ទាំងនេះខ្លះទេ? ក្នុងនាមគេ ជាបុត្រក្សត្រ ហើយយាងមកខ្មែរក្នុងនាមជាមិត្ត ហេតុអ្វីក៏ពួកអស់យើងដែលតាមមើលទៅសុទ្ធតែអ្នករៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់ តែហេតុអីមិនយកអាចំណេះដឹងដែលខំរៀនហ្នឹងមកគិតមុនធ្វើ និងនិយាយបំពានបែបនេះ? សាកគិតខ្លះមើល គេមានដែលធ្វើអីដាក់ប្រទេសយើងអោយមិនពេញចិត្តដែរទេ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូម្បីតែនាយករដ្ឋមន្ដ្រីនៅតែមានការគោរព និងអោយតម្លៃដល់ទ្រង់ និងធ្វើកិច្ចស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅ។ ចុះម៉េចយើងមកបញ្ច្រាស់ទិសបែបនេះ ដឹងទេថា មើល ងា.យ ស្ដេចគេស្មើនឹងមើល ងា.យ ប្រទេសគេទាំងមូល យកខួរមកគិតផង កុំពេលគេហៅអប់រំឆ្លើយថា ជាកំហុសអចេតនាអោយសោះ មានខួរក្បាលតែមិនប្រើ ចង់ល្បីខុសរឿង ប្រយ័ត្នមានបញ្ហា ដោយសារមាត់ចោលម្សៀតរបស់អ្នកឯង»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកខ្លះក៏លើកទ្បើងថា «ទង្វើរបស់បុគ្គលខាងលើនេះ បើនៅព្រុយណេវិញ អាចនឹងមាន ទោ.ស ប្រ.ហា .រ ជីវិត ពីព្រោះប្រទេសព្រុយណេ គឺមិនអនុញ្ញាតអោយមានការស្រលាញ់ ភេ .ទ ដូចគ្នានោះទេ ប្រទេសព្រុយណេចេញច្បាប់ ទោ .ស ប្រ.ហា .រ ជីវិតទៅលើបុគ្គល រួ .ម ភេ.ទ នឹង ភេ.ទ ដូចគ្នា ឬ គ .ប់ ដុំថ្មលើជន ផិ .ត ក្ប .ត់ និង កា.ត់ ដៃ កា.ត់ ជើងទៅលើ ចោ .រ ដែលលួចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃ»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង