សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

មក​ស្គាល់​​ប្រទេស​ទាំង ៩៩ ដែលអាច​ប្រើប្រាស់​បណ្ណបើកបរអន្តរជាតិ​ខ្មែ​រ​ បើកបរបាន

5

ក្រសួង​សាធារណការ​និង​ដឹក​ជញ្ជូន បាន​ប្រកាស​ចេញ​បណ្ណបើកបរអន្តរជាតិ (International Driving Permit) ដែល​ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​អាចយកទៅប្រើប្រាស់ និងមានការទទួលស្គាល់នៅក្នុងបណ្តាប្រទេស​ចំនួន​ ៩៩។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បណ្ណនេះ ជាកូនសៀវភៅដែលមានទំហំ ១៤៨x១០៥មីលីម៉ែត្រ និងមានសុភាពរយៈពេល ១ឆ្នាំ។ តើ​ប្រទេស​ទាំង ៩៩ មាន​ប្រ​ទេ​ស​​​ណា​ខ្លះ?
សូមជម្រាបជូនថា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន លោក ស៊ុន ចាន់ថុល នៅថ្ងៃពុធ ទី៣០ ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះ ប្រជាពលរដ្ឋ អាចស្នើសុំ “បណ្ណអនុញ្ញាតបើកបរអន្តរជាតិ” នៅមណ្ឌលស្នើសុំបណ្ណបើកបរអន្តរជាតិ ដែលប្រជាពលរដ្ឋ អាចបើកបរនៅ៩៩ប្រទេស រួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បណ្ណនេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មានសុពលភាពរយៈពេល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ១ឆ្នាំ និងមានតម្លៃ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​២៥ម៉ឺនរៀល ចំពោះអ្នកមានបណ្ណបើកបរស្រាប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ត្រូវយកបណ្ណបើកបរសព្វថ្ងៃ រួមជាមួយរូបថត ទៅមណ្ឌលផ្ដល់សេវា ដើម្បីទទួលបានបណ្ណអនុញ្ញាតបើកបរអន្តរជាតិ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង