សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

គួរអោយសរសើ! ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Qatar Airways ទទួលបានប្រាក់ជិត ២ពាន់លានដុល្លារពីរដ្ឋាភិបាលកាតា បន្ទាប់ពីខាតបង់ប្រាក់ចំណូលដោយសារបញ្ហាកូវីដ-១៩

10

(បរទេស)៖ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Qatar Airways ទទួលបានជំនួយជាប្រាក់សុទ្ធជិត ១.៩៥ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកពីរដ្ឋាភិបាលកាតា បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនមួយនេះ ខាត បង់ប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំជាង ៥០ភាគរយ ។ នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Channel News Asia នៅថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍មួយនេះ បានប្រកាសស្វែងរកជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលកាតា ចាប់តាំងពីខែមីនា ដោយការស្វែងរកជំនួយនោះត្រូវបានធ្វើឡើង ដោយសារតែ បញ្ហា រីក រាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយបានរារាំងការហោះហើរ និងបានធ្វើឱ្យឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍សកលជួបបញ្ហា ជាពិសេសគឺក្រុមហ៊ុន Qatar Airways តែម្ដង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រដ្ឋាភិបាលកាតាបានប្រកាសឱ្យដឹងថា ខ្លួននឹងជួយគាំទ្រជាថវិកាដល់ក្រុមហ៊ុន Qatar Airways បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានប្រកាសបង្ហាញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ខាតបង់ ៥០ភាគរយ ហើយការជួយគាំទ្រជាថវិកានេះ ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Qatar Airways ផ្ដល់ជូនដល់រដ្ឋាភិបាលវិញនូវភាគហ៊ុនថ្មី ដើម្បីជាការដោះដូរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ២០១៧ មក ក្រុមហ៊ុន Qatar Airways ត្រូវបានហាមឃាត់ការហោះហើរលើដែនអាកាសនៃប្រទេស អារ៉ាប់ប៊ីសាអូឌីត អារ៉ាប់រួម បារ៉ែន និងប្រទេសអេហ្ស៊ីប ដោយសារតែជម្លោះនយោបាយក្នុងតំបន់៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង