សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

សោកស្ដាយណាស់! បាឡុងហោះដ៏ល្បីល្បាញនៅសៀមរាប បិទយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ស្ទើរតែគ្មានអ្នកដឹង…

52

Angkor Hot Air Balloon គឺជាសេវាកម្មជិះបាឡុងហោះនៅប្រាសាទបាគង ដ៏ល្បីល្បាញនៅទឹកដីខេត្តសៀមរាប បានបិទដំណើរការតាំងពីខែមីនា ២០២០ មកម្ល៉េះ ប៉ុន្តែស្ទើរតែគ្មានអ្នកដឹងទេថា បានបិទទៅហើយ ព្រោះតែវិបត្តិកូវីដ ១៩ បានធ្វើឱ្យធ្លាក់ចុះភ្ញៀវទៅជិះកម្សាន្តយ៉ាងគំហុគ ។ នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកជុន ជាបុគ្គលិកផ្នែកលក់នៅទីនោះ បានប្រាប់មកកាន់ «ប្រជាប្រិយ» ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បាឡុងហោះប្រាសាទបាគង គឺជាការកម្សាន្តមួយបែបដ៏ពិសេសបំផុត តាមរយៈការជិះបាឡុង ដែលអាចហោះហើរដូចយន្តហោះនៅលើផ្ទៃអាកាស ឃើញទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលនៃប្រាសាទបាគង និ​ង​តំបន់ប្រាសាទជាច្រើនទៀត​ ព្រមទាំងឃើញនូវសម្រស់ធម្មជាតិបៃតងខ្ចដ៏ត្រជាក់ភ្នែក ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លក្ខណៈដ៏ពិសេសនៃបាឡុងហោះនេះ គឺដំណើរការដោយកម្ដៅភ្លើង និងមានពីឡុតជាអ្នកបញ្ជាដូចយន្តហោះដូច្នោះដែរ ។ បើតាមបុគ្គលិកផ្នែកលក់នៅទីនេះបានបញ្ជាក់ថា ប្រសិនបើជំងឺកូវីដ ១៩ បញ្ចប់ទៅវិញមានសភាពការល្អឡើងវិញ ខាងក្រុមហ៊ុននឹងបើកដំណើរការឡើងវិញនៅឆ្នាំ ២០២២ ខាងមុខនេះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរឱ្យដឹងថា សម្រាប់តម្លៃជិះកម្សាន្តបាឡុងហោះនេះ សម្រាប់ភ្ញៀវជាតិគឺម្នាក់ ១០០ ដុល្លារ និងបរទេសម្នាក់ ១១៥ដុល្លារ អាចជិះទស្សនាកម្សាន្តរយៈពេល ៣០ នាទី ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង