សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ជិតដល់ថ្ងៃហើយសូមប្រញាប់!ពន្ធដារ​ប្រកាស​រម្លឹក​ដល់ពលរដ្ឋ​ឲ្យ​ឆាប់​បង់ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យ និង​ដីធ្លី សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០២០

15

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តី​ពី ការ​រម្លឹក​ការ​ប្រកាស​បង់ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យ និង​/​ឬ ពន្ធ​លើ​ដីធ្លី​មិន​បាន​ប្រើប្រាស់ សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០២០ ។

រហូត​មក​ដល់​ពេល​នេះ អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ​សង្កេត​ឃើញ​ថា មាន​ម្ចាស់​អចល​ទ្រព្យ​មួយ​ចំនួន​នៅ​មិន​ទាន់​បាន​បំពេញ​កាតព្វកិច្ច​ប្រកាស​បង់ពន្ធ​ប្រភេទ​ទាំងនេះ​នៅឡើយ​ទេ ។ ដែលនឹង​ថ្ងៃ​ផុតកំណត់ ត្រឹម​ថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០២០ ​ខាង​មុខ​នេះ​ហើយ ។
ចំពោះ​កា​រខក​ខានមិនបាន​ដាក់​លិខិត​ប្រកាស​បង់ពន្ធ​ទាន់​ពេលវេលា​កំណត់​ខាងលើ ម្ចាស់​អចលនទ្រព្យ​នឹង​ត្រូវ​រង​នូវ​ទោសទណ្ឌ តាម​ច្បាប់​ជា​ធរមាន ។

សេចក្តីជូនដំណឹង មាន​ដូច​ខាងក្រោម ៖

អត្ថបទទាក់ទង